Hiệu quả của dịch chiết nghệ vàng (Curcuma longa extract) trong chữa trị bệnh thoái hoá khớp gối

nghe-vang-khop-goi

Hiệu quả của dịch chiết nghệ vàng (Curcuma longa extract) trong chữa trị bệnh thoái hoá khớp gối

Tác giả: Võ Phạm Thủy Tiên

Mentor: Võ Đức Duy, Ph.D.

dich-chiet-nghe-khop-goi

 

Phương pháp nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: 70 người bệnh mắc thoái hoá khớp gối và chứng tràn dịch khớp đầu gối.
 • Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng giả dược, mù đôi, đơn trung tâm trong vòng 12 tuần theo 2 nhóm:
  • Nhóm control ( n = 34): tình nguyện viên tiếp nhận 2 viên giả dược mỗi ngày
  • Nhóm thử nghiệm (n = 36): tình nguyện viên tiếp nhận 2 viên nang chứa 80% chiết nghệ vàng (500 mg/viên) mỗi ngày
 • Kết quả được đánh giá dựa trên 2 chỉ số đo độ đau của khớp gối: VAS và WOMAC.

 Kết quả nghiên cứu

 • So với giả dược, chiết nghệ vàng giúp giảm đau khớp gối (theo thang VAS và WOMAC) nhưng không có tác dụng trong việc giảm thể tích hoạt dịch khớp (đánh giá bằng MRI)
 • Các tác dụng phụ được ghi nhận ở cả hai nhóm với tỉ lệ tương đương nhau (n = 18 ở nhóm control và n = 14 ở nhóm thử nghiệm). Một số tác dụng phụ được cho là có liên quan tới việc tiếp nhận chiết nghệ vàng
 • Hạn chế của thử nghiệm này là số lượng người tham gia thử nghiệm nhỏ và thời gian thử nghiệm ngắn

Kết luận

 • Chiết nghệ vàng giúp giảm đau khớp gối nhưng không giúp giảm thể tích hoạt dịch khớp và không thay đổi thành phần của sụn (“cartilage”)
 • Thử nghiệm trên lượng lớn người tham gia thử nghiệm và đa trung tâm là cần thiết để đánh giá chính xác tác dụng của dịch chiết nghệ vàng trong chữa trị bệnh thoái hoá khớp gối

Xem thêm: Hướng dẫn của Hiệp hội thấp khớp Hoa Kỳ (ACR): quản lý thoái hoá khớp tay, hông, gối 2020

Tài liệu tham khảo

 [1] Hay, E. (2018). Optimal primary care management of clinical osteoarthritis and joint pain in older people: a mixed-methods programme of systematic reviews, observational and qualitative studies, and randomised controlled trials. NIHR Journals Library.

[2] Wang, Z. (2020). Effectiveness of Curcuma longa Extract for the Treatment of Symptoms and Effusion-Synovitis of Knee Osteoarthritis : A Randomized Trial. Annals of internal medicine, 10.7326/M20-0990. Advance online publication. https://doi.org/10.7326/M20-0990

Chia sẻ bài viết