Tag - đề kháng

So sánh tỷ lệ tương tác thuốc-thuốc với các thuốc chống đông đường uống (NOACs) trên bệnh nhân rung nhĩ và mối liên hệ tới các biến cố

Trong một thuần tập lớn của các bệnh nhân rung nhĩ mới được chỉ định OAC, nhóm các  bệnh nhân sử dụng VKA có  khả năng xuất hiện DDIs lớn hơn. Việc xuất hiện DDI có liên quan tới tăng nguy cơ xuất huyết bất kỳ cũng như tử vong do mọi nguyên nhân. Xét trên khía cạnh là [...]

Xem thêm...
upadacitinib-viem-khop-dang-thap

Upadacitinib vs Abatacept trong điều trị Viêm khớp dạng thấp

Upadacitinib (đường uống) là một chất ức chế Janus kinase (JAK) chọn lọc, dùng điều trị viêm khớp dạng thấp. Hiệu quả và độ an toàn của upadacitinib so với abatacept (một chất điều biến đồng kích hoạt tế bào T) trên bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp đề kháng với các loại DMARDS sinh học được làm [...]

Xem thêm...

Fetuin-B huyết thanh liên quan đến hội chứng chuyển hóa và đề kháng insulin

S.Sue và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu cắt ngang chỉ ra mối tương quan giữa Fetuin-B, một protein tham gia vào quá trình điều hòa chuyển hóa glucose và lipid ở người, với hội chứng chuyển hóa (MetS) và sự kháng insulin thông qua so sánh nồng độ Fetuin-B huyết thanh và các chỉ số liên quan

Xem thêm...