Tag - upadacitinib

upadacitinib-viem-khop-dang-thap

Upadacitinib vs Abatacept trong điều trị Viêm khớp dạng thấp

Upadacitinib (đường uống) là một chất ức chế Janus kinase (JAK) chọn lọc, dùng điều trị viêm khớp dạng thấp. Hiệu quả và độ an toàn của upadacitinib so với abatacept (một chất điều biến đồng kích hoạt tế bào T) trên bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp đề kháng với các loại DMARDS sinh học được làm [...]

Xem thêm...