Hồi phục chức năng và hình thái tuyến tụy trong quá trình thuyên giảm ĐTĐ type 2

Hồi phục chức năng và hình thái tuyến tụy trong quá trình thuyên giảm ĐTĐ type 2

Sự hồi phục chức năng tiết insulin và hình thái bình thường của tuyến tụy trong quá trình thuyên giảm (remission) đái tháo đường type 2

Tuyến tụy ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 thường có hình dạng khác thường và thể tích giảm. Nếu sự bất thường này là kết quả hơn là nguyên nhân của tình trạng bệnh lý thì sự trở lại của chức năng tế bào  đảo tụy trong quá trình thuyên giảm bệnh đái tháo đường có thể sửa chữa sự bất thường này. Một nghiên cứu công bố tại hội nghị tiểu đường châu Âu trên 64 bệnh nhân đái tháo đường type 2 trong 2 năm đã được tiến hành nhằm chứng minh giả thuyết đó (có so sánh với nhóm chứng không mắc tiểu đường). Những bệnh nhân đạt HbA1c < 6.5% và đường huyết khi đói < 7,0 mmol/l sau điều trị (bất kể phương pháp) được xếp vào nhóm ‘đáp ứng’ (thuyên giảm).

Kết quả cho thấy thể tích tuyến tụy ở cả nhóm đáp ứng và không đáp ứng không thay đổi tại thời điểm 5 tháng sau giảm cân nhưng tại thời điểm 24 tháng ở nhóm đáp ứng, thể tích tuyến tụy tăng 12,6 ± 1,5 cm3 (so với 4,5 ± 1,3 cm3 ở nhóm không đáp ứng) và đường biên tuyến tụy trở lại bình thường. Bài tiết insulin pha 1 chỉ tăng ở nhóm đáp ứng sau 5 tháng và duy trì sau 24 tháng. Chất béo nội tụy ở nhóm đáp ứng giảm 1,56 ± 0,3% (so với 0,51 ± 0,4 cm3 ở nhóm không đáp ứng). GDF-15 huyết tương chỉ giảm ở nhóm đáp ứng nhưng IGF-1 tăng và FGF-21 giảm sau giảm cân ở cả 2 nhóm.

Như vậy, hình thái tuyến tụy có thể hồi phục khi bệnh đái tháo đường thuyên giảm cho thấy sự bất thường về thể tích và hình dạng tuyến tụy có khả năng là kết quả của bệnh đái tháo đường hơn là nguyên nhân bệnh, đồng thời sự loại bỏ chất béo khỏi tuyến tụy liên quan mật thiết tới sự phục hồi chức năng tế bào , từ đó dẫn đến sự phục hồi khối lượng mô ngoại tiết.

TLTK: R.Taylor et al., Remission of type 2 diabetes with return of insulin secretory function restores normal pancreas morphology

Biên dịch: Hoàng Thục Oanh

Chia sẻ bài viết