Semaglutide tăng số năm sống không có bệnh tim mạch BN ĐTĐ tuýp 2

Semaglutide tăng số năm sống không có bệnh tim mạch BN ĐTĐ tuýp 2

Ước tính số năm sống không có bệnh tim mạch ở những bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 điều trị thêm bằng Semaglutide: dữ liệu tổng hợp từ hai thử nghiệm lâm sàng SUSTAIN 6 và PINONEER 6

Westerink et al.

Bối cảnh và mục đích:

CVD ( bệnh tim mạch) là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 (T2D). Trong một phân tích sau (post hoc) dữ liệu gộp từ hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên pha 3, kết quả đầu ra về tim mạch, SUSTAIN 6 và PIONEER 6, việc bổ sung điều trị bằng Semaglutide vào chăm sóc tiêu chuẩn (SoC) ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 có nguy cơ tim mạch cao làm giảm đáng kể nguy cơ biến cố tim mạch lớn (3 kết cục MACE: tử vong do tim mạch, đột quỵ không chết người, nhồi máu cơ tim không chết người). Mục đích của nghiên cứu là để đánh giá tính hiệu quả của việc thêm Semaglutide vào chăm sóc tiêu chuẩn đối với bệnh tim mạch – thời gian sống không có bệnh tim mạch và nguy cơ  tim mạch trong 10 năm ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 bằng cách dự đoán mức độ nguy cơ của biến cố tim mạch trên mỗi bệnh nhân từ dữ liệu gộp sử dụng mô hình dự đoán thời gian sống của bệnh tiểu đường dựa trên dự báo rủi ro tim mạch (DIAL)

Đối tượng và phương pháp:

3 kết cục chính về tỉ lệ nguy cơ biến cố tim mạch lớn từ dữ liệu gộp (N=6480;HR=0.76 [95% Cl:0.62-0.92) được áp dụng vào mức độ nguy cơ của biến cố tim mạch trên mỗi bệnh nhân dựa trên mô hình dự báo rủi ro tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường.  Số năm sống không có bệnh tim mạch và nguy cơ tim mạch 10 năm đã được tính toán dựa trên nguy cơ tim mạch liên quan đến tuổi và tử vong không liên quan đến mạch máu bằng các phương pháp tiêu chuẩn. Cả biến cố tim mạch mới và tái phát đều được xem xét. Mô hình DIAL đã được xác nhận bằng cách so sánh số biến cố tim mạch dự đoán và quan sát số lượng biến cố đó sau 1 năm. Mô hình DIAL đã được phát triển trước đây, sử dụng dữ liệu từ bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 ở Trung tâm đái tháo đường quốc gia Thụy Điển và được xác nhận trên các khu vực địa lý

Kết quả:

Mô hình DIAL được coi là hợp lệ để sử dụng trong dữ liệu gộp bởi vì số biến cố tim mạch dự đoán trong 1 năm là trong 5% số lượng quan sát được.

  1. Điều trị thêm bằng Semaglutide có liên quan đến giảm 20% nguy cơ tim mạch 10 năm (95% Cl:6.4-32.6%) và tăng trung bình 1.7 (95% Cl:0.52-2.96) số năm sống không có bệnh tim mạch.
  2. Số năm sống không có bệnh tim mạch dao động từ 0.62 đến 2.91 giữa các nhóm tuổi. Đối với nam giới 60 tuổi có các đặc điểm cơ bản phù hợp với nam giới trong dữ liệu gộp, điều trị thêm Semaglutide làm giảm 20.8% nguy cơ tim mạch 10 năm và tăng thêm 2.53 năm sống không có bệnh tim mạch. Số năm này giảm khi tuổi tăng.

Kết luận: Thêm Semaglutide vào chăm sóc tiêu chuẩn ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 liên quan đến tăng số năm sống không có bệnh tim mạch (CVD-free life-years). Phân tích này giúp tổng quát hóa các kết quả của các thử nghiệm lâm sàng và có thể giúp đưa ra quyết định lâm sàng.

Biên dịch: Nguyễn Cao Quỳnh Anh

Thumbnail pic at the Journal of mHealth 

Chia sẻ bài viết