Tag - cai nghiện

thuoc-cai-thuoc-la

Quản lý sử dụng thuốc cai nghiện thuốc lá (NEJM keypoints)

Các biện pháp can thiệp dược lý cho người nghiện thuốc lá vẫn hiếm khi được sử dụng, mặc dù USPHS đã cung cấp các bằng chứng chứng minh tính hiệu quả của chúng. ATS đã đưa ra hướng dẫn thực hành mới dựa trên chứng cứ nhằm xóa bỏ các lo ngại về tác dụng phụ liên quan [...]

Xem thêm...