Tag - dulaglutide

Thăm dò dấu hiệu phù hợp của chức năng tế bào β tồn dư cùng với phản ứng của đường huyết với dulaglutide (chất chủ vận GLP-1) ở bệnh nhân tiểu đường loại 2

Tác giả: M. Hasebe et al Bối cảnh và mục đích: Thuốc chủ vận thụ thể peptide-1 giống glucagon (GLP-1RAs) cải thiện kiểm soát đường huyếtthông qua khả năng tăng cường bài tiết insulin của tế bào β nội sinh (endogenous β-cell). Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy, chức năng tế bào β  tồn dư yếu dẫn đến giảm [...]

Xem thêm...