Tag - Google

Google phát triển trí thông minh nhân tạo để xác định bệnh nhân có nguy cơ mù lòa cao

Trí tuệ nhân tạo đã cho thấy khả năng phát hiện và chẩn đoán bệnh về mắt ngày càng tăng thông qua phương phá phân tích hình ảnh y tế. Giờ đây, một hệ thống mới được phát triển bởi Google và các bác sĩ tại Anh đã có bước tiến đáng kể với việc dự đoán những bệnh [...]

Xem thêm...