Tag - insulin glargine U100

Phép đo dựa trên CGM dành cho lượng insulin icodec mỗi tuần một lần so với lượng insulin glargine U100 mỗi ngày một lần ở bệnh nhân tiểu đường loại 2 được điều trị bằng insulin: phân tích hậu kiểm

Tác giả: H.S. Baja et al Bối cảnh và mục tiêu: Insulin icodec (icodec) là một loại insulin nền dùng một lần mỗi tuần trong giai đoạn phát triển lâm sàng. Tại giai đoạn 2 trong thử nghiệm điều trị theo mục tiêu ở bệnh nhân tiểu đường loại 2 (T2D) khi chuyển từ sử dụng insulin hàng ngày (N [...]

Xem thêm...