Tag - kháng insulin

Tình trạng đề kháng Insulin và nguy cơ đột quỵ lần đầu ở Đái tháo đường type 2: Nghiên cứu đoàn hệ

Tác giả: A. Zabala et al. Bối cảnh và mục tiêu: Tình trạng đề kháng insulin góp phần gây ra sự tiến triển của Đái tháo đường type 2 (T2D) và là yếu tố nguy cơ tim mạch. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra mối liên quan giữa sự đề kháng insulin được đo bằng độ thải [...]

Xem thêm...