Tag - mất ngủ

quan-ly-chung-ngung-tho-khi-ngu-mat-ngu

Quản lý chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và chứng mất ngủ (NEJM keypoints)

Rối loạn giấc ngủ, đặc biệt là chứng mất ngủ mãn tính và chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA), rất phổ biến trong quân đội và ở các cựu chiến binh. Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và đánh giá cũng như điều [...]

Xem thêm...