Tag - ngủ trưa

Cơ sở khoa học về giấc ngủ trưa: nghiên cứu mới tiết lộ cơ sở di truyền cho giấc ngủ ngắn vào ban ngày (siesta)

Các nhà nghiên cứu đã xác định được 123 vùng trong bộ gen người có liên quan đến giấc ngủ ngắn vào ban ngày (siesta) và 3 cơ chế riêng biệt thúc đẩy giấc ngủ ngắn. Nhiều gen liên quan đến giấc ngủ trưa cũng quy định lên các khía cạnh khác của giấc ngủ. Theo một nghiên cứu mới [...]

Xem thêm...