Tag - Omnipod

Lợi ích của hệ thống cung cấp insulin vòng kín không ống duy trì ổn định hơn 1 năm ở trẻ nhỏ tuổi

Ngày 05 tháng 06, 2022 Tác giả: Katie Kalvaitis   Các nhà nghiên cứu báo cáo thông qua những dữ liệu mới cho thấy sự cải thiện và an toàn về đường huyết với kết quả bền vững duy trì đến 1 năm ở trẻ rất nhỏ tuổi mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) loại 1 sử dụng hệ thống phân phối [...]

Xem thêm...