Tag - Parkinson

Chẩn đoán bằng mẫu da có thể giúp phát hiện bệnh Parkinson sớm hơn

Nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí khoa học Movement Disorders cho thấy một xét nghiệm hóa học có thể phát hiện ra sự kết tụ của protein alpha-synuclein trong các mẫu da để giúp chẩn đoán bệnh Parkinson. Các tác giả của nghiên cứu cho biết xét nghiệm này có thể giúp phát hiện bệnh [...]

Xem thêm...