Tag - phức hợp lỗ nhân (NPCs)

Ngăn ngừa ung thư bằng cách chặn “cánh cổng” dẫn vào nhân tế bào

Nhân tế bào là trung tâm quan trọng đối với mỗi sinh vật, có nhiệm vụ lưu trữ, tổ chức và bảo vệ thông tin di truyền. Mặc dù nhân được bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng cũng cần phải tương tác với phần còn lại của tế bào. Trên màng nhân có các Phức hợp lỗ nhân (NPCs), [...]

Xem thêm...