Tag - Pseudomonas aeruginosa

Hướng dẫn của IDSA về điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm kháng thuốc

Hướng dẫn không đưa ra khuyến cáo cụ thể về lựa chọn phác đồ kinh nghiệm. Phác đồ kinh nghiệm cần được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố như: đặc điểm nhiêm khuẩn và tình trạng kháng thuốc tại cơ sở, tình trạng bệnh nhân, nguồn nhiễm, ect.

Xem thêm...