Tag - quản lý

Hướng dẫn quản lý covid-19 (NEJM keypoints)

Hiện nay, lượng thông tin về COVID-19 đang tràn ngập trên cả báo chí và tài liệu y tế. Để hướng dẫn cách áp dụng các thông tin này vào trong việc quản lý bệnh nhân, NIH và IDSA đã tạo ra nhiều nhóm chuyên viên chuyên gia nhằm cung cấp các hướng dẫn hữu ích được chỉnh sửa [...]

Xem thêm...