Hướng dẫn quản lý covid-19 (NEJM keypoints)

Hướng dẫn quản lý covid-19 (NEJM keypoints)

Nhiều hướng dẫn đã được liên tục cập nhật nhằm cung cấp các hướng dẫn hữu ích cho bác sĩ lâm sàng.

Richard T. Ellison III, MD

Giới thiệu

Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA)/Hiệp hội Dịch tễ Chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ (SHEA)/Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa (PIDS) đã công bố các hướng dẫn được chỉnh sửa và cập nhật liên tục cho COVID-19, bao gồm:

  • Hướng dẫn điều trị COVID-19 của NIH

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

  • Hướng dẫn về Điều trị và Quản lý COVID-19 của IDSA

https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/

  • Hướng dẫn về Phòng chống truyền nhiễm ở bệnh nhân đã mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 của IDSA

https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-infection-prevention/

  • Hướng dẫn chẩn đoán COVID-19 của IDSA

https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-diagnostics/

 

Nhn xét ca Bác sĩ Richard T. Ellison III, giáo sư Y khoa, Vi sinh và H thng Sinh lý ti Khoa Bnh Truyn nhim và Min dch hc ti Trường Y Đại hc Massachusetts.

Hiện nay, lượng thông tin về COVID-19 đang tràn ngập trên cả báo chí và tài liệu y tế. Để hướng dẫn cách áp dụng các thông tin này vào trong việc quản lý bệnh nhân, NIH và IDSA đã tạo ra nhiều nhóm chuyên viên chuyên gia nhằm cung cấp các hướng dẫn hữu ích được chỉnh sửa và cập nhật liên tục cho việc quản lý COVID-19. Các hướng dẫn của NIH đề cập đến tất cả các khía cạnh của điều trị, trong khi IDSA thì đề cập đến ba loại hướng dẫn riêng biệt: hướng dẫn đầu tiên tập trung vào điều trị, hướng dẫn thứ hai về phòng ngừa truyền nhiễm và hướng dẫn thứ ba là về chẩn đoán. Cả hai bộ hướng dẫn của NIH và IDSA đều cung cấp quan điểm rất cân bằng về cách tiếp cận chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Nguồn: NEJM Journal Watch

Dịch: Nguyễn Thái Minh Trận, TS. Võ Đức Duy

 

 

 

Chia sẻ bài viết