Hướng dẫn mới về sống còn trong nhiễm trùng huyết

Hướng dẫn mới về sống còn trong nhiễm trùng huyết

Trong bản cập nhật này, các khuyến cáo bao gồm sử dụng dịch tinh thể cân bằng để hồi sức và steroids cho tình trạng sốc dai dẳng.

 

Patricia Kritek, MD, reviewing Crit Care Med 2021 Nov.

Các tổ chức tài trợ: Hiệp hội Y học Chăm sóc Người bệnh hiểm nghèo (SCCM); Hiệp hội Y học Chăm sóc Chuyên sâu Châu Âu (ESICM)

Thông tin cơ bản: Đây là bản cập nhật thứ tư cho các hướng dẫn này; bản cập nhật thứ ba được xuất bản vào năm 2017 (NEJM JW Gen Med Mar 1 2017 và Intensive Care Med 2017; 43: 304).

 

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Khuyến cáo về liều lượng dịch truyền nhanh ban đầu là 30 mL/kg đã bị hạ cấp từ khuyến cáo mạnh xuống khuyến cáo yếu, dựa trên chất lượng bằng chứng thấp. Tuy nhiên, hồi sức nên được tiến hành ngay lập tức.
  • Nên sử dụng dịch tinh thể cân bằng để hồi sức (ví dụ như dung dịch Ringer lactate) thay vì nước muối thông thường.
  • Nên bắt đầu sử dụng thuốc vận mạch thông qua đường tiếp cận ngoại vi, thay vì chờ đợi đặt đường tiếp cận tĩnh mạch trung tâm.
  • Bệnh nhân có nhu cầu dùng thuốc vận mạch liên tục nên được tiêm tĩnh mạch corticosteroid (khuyến cáo này đã được củng cố); tuy nhiên, việc tiêm tĩnh mạch vitamin C rõ ràng là không được khuyến cáo.
  • Bệnh nhân là người trưởng thành sống sót sau khi xuất viện nên được theo dõi các vấn đề về thể chất, nhận thức và cảm xúc liên quan đến quá trình nằm viện.

 

CHÚ THÍCH

Các hướng dẫn mới này nhấn mạnh sự phát triển trong 5 năm vừa qua trong việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, đồng thời vẫn chú trọng vào các nguyên tắc chính, chẳng hạn như sử dụng kháng sinh sớm, thích hợp. Nhiều bác sĩ chuyên khoa đã hạn chế liều lượng dịch truyền nhanh ban đầu đồng nhất cho tất cả bệnh nhân vì những tác hại tiềm tàng đối với những bệnh nhân suy yếu, bao gồm cả những người bị suy tim hoặc bệnh thận; bản cập nhật này phản ánh mối quan tâm đó. Thay đổi này có thể sẽ được phản ánh trong các gói xử trí nhiễm trùng huyết của Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) năm 2022. Việc sử dụng steroid có liên quan đến việc giải quyết sốc nhanh hơn và thời gian lưu trú ngắn hơn. Nhiều nhà cung cấp đã áp dụng việc sử dụng mặc định các dịch tinh thể cân bằng, như được phản ánh trong tài liệu này. Cuối cùng, việc nhấn mạnh đến ảnh hưởng lâu dài của bệnh hiểm nghèo là quan trọng và là một lĩnh vực ngày càng được chú trọng.

 

Evans L et al. Executive summary: Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for the management of sepsis and septic shock 2021. Crit Care Med 2021 Nov; 49:1974. (https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005357)

Dr. Kritek is an Associate Editor of NEJM Journal Watch General Medicine and Professor of Medicine in the Division of Pulmonary and Critical Care Medicine at the University of Washington, Seattle.

 

Credits: Thục Trinh, Ngọc Thọ, Bảo Kim

Nguồn: Guideline watch 2022 – NEJM

Chia sẻ bài viết