Tag - retrovirus

thuoc-khang-hiv

Khuyến cáo sử dụng thuốc chống HIV từ DHHS (NEJM keypoints)

DHHS, WHO và IAS-USA đã cùng nhau tán thành việc nhanh chóng sử dụng ART ngay sau khi bệnh nhân được chẩn đoán HIV. Hy vọng rằng, các nhà tài trợ và hệ thống chăm sóc có thể cung cấp thêm các hỗ trợ tài chính và dịch vụ hậu cần cho các hoạt động này, điều mà thường [...]

Xem thêm...