Tag - tế bào

Nền tảng CHOSOURCE giải pháp biểu hiện protein mới

Nền tảng CHOSOURCE* của Horizon Discovery được kết hợp với quy trình phát triển dòng tế bào nội bộ của Rentschler Biopharma để cung cấp tốc độ, sự ổn định và năng suất cao cho các sản phẩm sinh học đồng thời giúp phát triển dòng tế bào cho các protein khó biểu hiện.

Xem thêm...