Tag - Công nghệ

Nhiều ứng viên thuốc tái mục đích sử dụng giúp tăng tỉ lệ sống sót ở bệnh nhân Covid-19

Công Ty về Y học chính xác PrecisionLife công nghệ AI có chủ sở chính tại Anh đã xác định được 59 hoạt chất đã từng dùng để điều trị cho các bệnh khác có thể dùng trong việc phát triển các chiến lược điều trị mới nhằm giúp tăng tỷ lệ sống sót cho các bệnh nhân nhiễm [...]

Xem thêm...

Nền tảng CHOSOURCE giải pháp biểu hiện protein mới

Nền tảng CHOSOURCE* của Horizon Discovery được kết hợp với quy trình phát triển dòng tế bào nội bộ của Rentschler Biopharma để cung cấp tốc độ, sự ổn định và năng suất cao cho các sản phẩm sinh học đồng thời giúp phát triển dòng tế bào cho các protein khó biểu hiện.

Xem thêm...