Tag - vắc-cin

Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp 1.2 tỷ đô la cho AstraZeneca cho việc sản xuất vaccine Covid – 19

Cuộc cạnh tranh trong vấn đề kinh phí và nghiên cứu sản xuất vaccin covid 19 đang trở nên gay cấn hơn sau khi Chính phủ Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ lên tới 1.2 tỷ đô la cho công ty Astra Zeneca (AZN), với dự kiến sản xuất ít nhất 300 triệu liều vaccine vào tháng 10. Và [...]

Xem thêm...