Tag - vitamin D

Vitamin D dường như có ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong do covid-19

Sau khi nghiên cứu dữ liệu toàn cầu của đại dịch coronavirus mới (COVID-19), các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối tương quan mạnh mẽ giữa việc thiếu vitamin D với tỷ lệ tử vong. Nhóm nghiên cứu của Đại học Northwestern đã tiến hành phân tích thống kê dữ liệu từ các bệnh viện và phòng khám [...]

Xem thêm...