Tag - xơ gan

Kết quả thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên truyền albumin trên bệnh nhân xơ gan

Tổng quan Bệnh nhiễm trùng và hội chứng đáp ứng viêm hệ thống gây nên các rối loạn chức năng cơ quan và thậm chí tử vong ở các bệnh nhân xơ gan mất bù. Kết quả từ các nghiên cứu tiền lâm sàng  đa cung cấp bằng chứng về tác dụng chống viêm của albumin, tuy nhiên còn thiếu [...]

Xem thêm...