Kết quả thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên truyền albumin trên bệnh nhân xơ gan

Kết quả thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên truyền albumin trên bệnh nhân xơ gan

Tổng quan

Bệnh nhiễm trùng và hội chứng đáp ứng viêm hệ thống gây nên các rối loạn chức năng cơ quan và thậm chí tử vong ở các bệnh nhân xơ gan mất bù. Kết quả từ các nghiên cứu tiền lâm sàng  đa cung cấp bằng chứng về tác dụng chống viêm của albumin, tuy nhiên còn thiếu dư liệu từ các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.  Liệu việc đặt mục tiêu mức albumin huyết thanh là ≥ 30g/l  ở những bệnh nhân xơ gan mất bù, đạt được thông qua chế độ truyền hàng ngày dung dịch albumin 20%, so sánh với biện pháp chăm sóc thông thường, có làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng, rối loạn chức năng thận và tử vong hay không.

Phương pháp

Một thử nghiệm ngẫu nhiên, đa trung tâm, nhãn mở, thực hiện song song trên hai nhóm bệnh nhân xơ gan mất bù có mức albumin huyết thanh < 30g/l lúc nhập viện. Các bệnh nhân được  phân nhóm ngẫu nhiên điều trị bằng dung dịch albumin 20 trong vòng 14 ngày hoặc cho đến khi xuất viện nhằm đạt mục tiêu albumin huyết thanh là ≥ 30g/l, tùy điều kiện nào đến trước và nhóm còn lại  được chăm sóc theo chế độ chăm sóc thông thường. Điều trị được bắt đầu trong vòng 3 ngày sau khi nhập viện. Tiêu chí chính kết hợp là tỷ lệ nhiễm trùng, rối loạn chức năng thận, hoặc tử vong trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 15 sau khi bắt đầu điều trị.

Kết quả:

Có tổng cộng 777 bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên, và rượu được báo cáo là nguyên nhân gây xơ gan ở hầu hết những bệnh nhân này.

Tổng lượng albumin truyền  có trung vị là 200 g (IQR =140 – 280)  cho bệnh nhân thuộc nhóm truyền albumin (với mục tiêu tăng mức albumin lên ≥ 30 g/ lít), ở nhóm chăm sóc thông thường, tổng lượng albumin truyền có trung vị là   là 20 g (IQR = 0 -120) (sự khác biệt trung bình hiệu chỉnh 2 nhóm là 143 g; khoảng tin cậy 95% [CI], 127 – 158,2).

Kết quả chính: Không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm albumin mục tiêu (113 trong số 380 bệnh nhân [29,7%]) và nhóm chăm sóc thông thường (120 trên 397 bệnh nhân [30,2%]) (OR hiệu chỉnh , 0,98; khoảng tin cậy 95% [Cl], 0,71-1,33; P = 0,87).

Một phân tích sống còn (survival analysis/time-to-event) cũng không cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm (HR, 1,04; khoảng tin cậy 95% [Cl], 0,81-1,35).

Tỷ lệ xuất hiện các tác dụng phụ đe dọa tính mạng hoặc nghiêm trọng xảy ra với tần suất cao hơn ở nhóm dùng albumin mục tiêu so với nhóm chăm sóc thông thường.

Kết luận:

Ở những bệnh nhân nhập viện vì xơ gan mất bù, việc truyền albumin để nâng albumin ≥ 30g/l không mang lại lợi ích so với  biện pháp điều trị theo chăm sóc thông thường tại Anh.

 

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022166?query=featured_home&fbclid=IwAR1BYgD4sVMsPxGfvMb8vE0M_1RJIH0aFDQfvXR2xKHatjbU9cOdvVdWTfA

 Image: freepik.com

Biên dịch: Ds. Tô Lý Cường

Hiệu đính: Ds. Nguyễn Thị Tùng Lê

Chia sẻ bài viết