Tag - dạ dày

Các thuốc trị trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

Trào ngược dạ dày – thực quản (Gastroesophageal Reflux Disease – GERD) là tình trạng lượng dịch dạ dày đi ngược lên thực quản vượt quá giới hạn cho phép gây ra các triệu chứng có hoặc không đi kèm với tổn thương niêm mạc thực quản. GERD có thể xảy ra ở cả nam lẫn nữ ở mọi [...]

Xem thêm...

Trào ngược dạ dày – thực quản (GERD)

Trào ngược dạ dày – thực quản (Gastroesophageal Reflux Disease – GERD) là tình trạng lượng dịch dạ dày đi ngược lên thực quản vượt quá giới hạn cho phép gây ra các triệu chứng có hoặc không đi kèm với tổn thương niêm mạc thực quản. GERD có thể xảy ra ở cả nam lẫn nữ ở mọi [...]

Xem thêm...