Tag - thuyên tắc phổi

quan-ly-huyet-khoi-tinh-mach

Quản lý thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch: điều trị DVT và PE – ASH 2020

Thuyên tắc-huyết khối tĩnh mạch (VTE), bao gồm huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc phổi (PE), xảy ra từ 1 đến 2 trường hợp trên 1000 người, tương ứng với khoảng 300 000 đến 600 000 trường hợp tại Hoa Kỳ mỗi năm.

Xem thêm...