Các thông số về tinh dịch trước và sau khi tiêm vắc-xin mRNA COVID-19

Các thông số về tinh dịch trước và sau khi tiêm vắc-xin mRNA COVID-19

Hai vắc-xin mRNA, BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) và mRNA-1273 (Moderna), đã nhận được Giấy phép Sử dụng khẩn cấp (Emergency Use Authorization) từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US Food and Drug Administration). Mặc dù hiệu quả cao và ít tác dụng phụ được tìm thấy trong các thử nghiệm lâm sàng nhưng chỉ có 56% dân số tại Hoa Kỳ cho biết muốn sử dụng vắc-xin. Một trong những lý do cho việc chần chừ nhận vắc xin là nguy cơ tiềm tàng đối với khả năng sinh sản. Vì tác dụng bất lợi này không được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng và SARS-CoV-2 có liên quan đến việc làm giảm các thông số tinh dịch đồ, chúng tôi đã đánh giá các thông số tinh trùng trước và sau khi tiêm vắc-xin mRNA.

Phương pháp:

Trung tâm nghiên cứu tiềm năng tại Đại học Miami đã tuyển dụng những tình nguyện viên khỏe mạnh từ 18 đến 50 tuổi cho việc tiêm chủng vắc -xin COVID-19 mRNA, thông qua tờ rơi được dán khắp bệnh viện trường đại học và danh sách email nội bộ. Hội đồng xét duyệt của Đại học Miami đã phê duyệt nghiên cứu và nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ tất cả những người tham gia.

Nam giới được khám sàng lọc trước khi tiến hành tiêm vaccine, để đảm bảo không có các vấn đề tiềm ẩn về khả năng sinh sản. Những người có các triệu chứng COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm dương tính trong vòng 90 ngày được loại trừ. Những người tham gia cung cấp một mẫu tinh dịch sau 2 đến 7 ngày kiêng cữ, trước khi tiêm liều vắc-xin đầu tiên và khoảng 70 ngày sau liều thứ hai.

Phân tích tinh dịch được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa nam (trained andrologists) được đào tạo theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): bao gồm thể tích lượng tinh dịch, nồng độ tinh trùng, mức độ di động của tinh trùng và tổng số lượng tinh trùng di động (Total motile sperm count – TMSC). Sau khi tính toán phân phối dữ liệu trên kiểm tra tính chuẩn, các giá trị trung bình (medians) và phạm vi liên phần (IQR) đã được báo cáo cho tất cả các biến. Xét nghiệm tổng thứ hạng Wilcoxon được sử dụng để so sánh các thông số tinh dịch trước và sau khi tiêm. Thay đổi trong TMSC được trình bày bằng đồ thị. Phân tích thống kê được thực hiện với SPSS phiên bản 24 (IBM). Trị số 2 đuôi (2-tailed) P <0.05 được coi là có ý nghĩa thống kê.

 

Kết quả:

Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 12/01/2021, 45 nam giới tình nguyện (tuổi trung bình, 28 tuổi [IQR, 25-31]); Các mẫu theo dõi (follow-up samples) thu được trung bình là 75 ngày (IQR, 70-86) sau liều thứ hai. Nghiên cứu kết thúc vào ngày 24/04/2021. Các mẫu nền (baseline samples) được lấy sau khoảng thời gian kiêng cữ trung bình là 2.8 ngày (IQR, 2-3) và các mẫu theo dõi (follow-up samples) sau trung bình 3 ngày (IQR, 3-4). Trong số 45 người đàn ông, 21 người (46,7%) nhận được BNT162b2 và 24 người (53,3%) nhận được mRNA-1273. Nồng độ tinh trùng trung bình ban đầu và TMSC lần lượt là 26 triệu/ml (IQR, 19.5-34) và 36 triệu/ml (IQR, 18-51). Lượng tinh dịch và khả năng di chuyển của tinh trùng cũng tăng lên đáng kể.

Giá trị trung bình (IQR)
Thông số Số liệu bình thường (Normal value)   Mẫu nền (Baseline) Theo dõi (Follow-up) Trị số P (P value)
Số lượng người tham gia 45 45
Thể tích (ml) > 1.5 2.2 (1.5 – 2.8) 2.7 (1.8 – 3.6) .01
Nồng độ tinh trùng (triệu/ml) > 1.5 26 (19.5 – 34) 30 (21.5 – 40.5) .02
Tổng mức độ di động của tinh trùng (%) > 40 58 (52.5 – 65) 65 (58 – 70) .001
Tổng số lượng tinh trùng di động (triệu) > 9 36 (18 – 51) 44 (27.5 – 98) .001

Có 8 trong số 45 nam giới có lượng tinh trùng thấp (oligospermic) trước khi tiêm vắc-xin (nồng độ trung bình, 8.5 triệu/ml, [IQR, 5.1-12]). Trong số 8 người này, 7 người đã tăng nồng độ tinh trùng đến ngưỡng bình thường (normozoospermic) trong giai đoạn theo dõi (follow-up) (nồng độ trung bình, 22 triệu/ml [IQR, 17-25,5]), và 1 người còn lại không thay đổi.Tất cả người đàn ông tham gia đều còn tinh trùng xuất tinh sau khi tiêm vắc-xin.

Biểu đồ thác nước cho thấy sự thay đổi của những người tham gia trong TMSC từ mức cơ bản (phạm vi, −22 triệu đến 93 triệu) cho mỗi người.

Thảo luận

Trong nghiên cứu về các thông số tinh trùng trước và sau khi tiêm 2 liều vắc-xin COVID-19 mRNA, không có sự giảm đáng kể nào về thông số tinh trùng trong nhóm nhỏ nam giới khỏe mạnh. Vì vắc-xin chứa mRNA, không phải vi-rút sống, nên vắc-xin ít khả năng ảnh hưởng đến các thông số của tinh trùng. Mặc dù những kết quả này cho thấy sự gia tăng có ý nghĩa thống kê đối với tất cả các thông số tinh trùng, nhưng mức độ thay đổi nằm trong sự biến thiên bình thường của từng cá thể và có thể bị ảnh hưởng bởi sự hồi quy về mức trung bình. Ngoài ra, sự gia tăng có thể do thời gian kiêng cữ tăng lên trước mẫu thứ hai. Nam giới mắc chứng oligospermia không bị suy giảm thêm.

Những hạn chế của nghiên cứu bao gồm số lượng nhỏ nam giới đăng ký tham gia; giới hạn khả năng khái quát chỉ ở những nam giới trẻ, khỏe mạnh; thời gian theo dõi ngắn; và thiếu nhóm đối chứng. Ngoài ra, khi phân tích tinh dịch là nền tảng của việc đánh giá khả năng sinh sản của nam giới, thì phân tích này là một công cụ dự đoán không hoàn toàn về tiềm năng sinh sản. Mặc dù vậy, khung thời gian của nghiên cứu bao gồm toàn bộ vòng đời của tinh trùng.

 

Biên dịch: Hồ Thu Hạnh

Hiệu đính: Lâm Thị Thúy Hằng; Kim Thị Tuyết Nhung

TLTK: Sperm Parameters Before and After COVID-19 mRNA Vaccination | Urology | JAMA | JAMA Network

Chia sẻ bài viết