Phương pháp mới trong điều trị ung thư: Nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư đang phân chia nhanh và bảo vệ các tế bào khỏe mạnh

Phương pháp mới trong điều trị ung thư: Nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư đang phân chia nhanh và bảo vệ các tế bào khỏe mạnh

Các nhà khoa học ở Johns Hopkins Medicine và Đại học Oxford cho biết họ đã tìm ra một phương pháp mới để tiêu diệt một số tế bào ung thư vú đang nhân lên bằng cách tấn công chọn lọc vào nhân của tế bào. Cho đến nay, kĩ thuật này chỉ mới được thử nghiệm trên các tế bào ung thư được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và tế bào ung thư có nguồn gốc từ người.

Dựa theo đặc điểm phân chia nhanh của các tế bào ung thư, các thuốc điều trị ung thư hiện nay chủ yếu tiêu diệt tế bào theo cơ chế này, tuy nhiên ngoài tế bào ung thư thì ảnh hưởng lên cả các tế bào khỏe mạnh phân chia nhanh của cơ thể, ví dụ như tế bào tủy xương. Nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm các cơ chế phân bào của các tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm và phát hiện ra một dòng tế bào ung thư vú ở người phụ thuộc vào cấu trúc tế bào, cụ thể là trung tử để phân bào và tồn tại. Các tế bào ung thư vú phụ thuộc trung tử có một phần bộ gen đã được sao chép bất thường nhiều lần, được tìm thấy trong khoảng 9% bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các gen trong khu vực này và tìm thấy một gen biểu hiện lượng lớn protein TRIM37 –  protein có khả năng kiểm soát trung thể.

Sau đó, nhóm nghiên cứu thử nghiệm cách can thiệp vào quá trình phân bào của các tế bào có nồng độ cao TRIM37. Họ sử dụng thuốc ức chế PLK4, để phá vỡ các protein cấu trúc nên trung tử. Họ thử nghiệm trên cả các tế bào ung thư vú phát triển trong phòng thí nghiệm có nồng độ TRIM37 bình thường và nhận thấy rằng các tế bào này có khả năng phân chia thành công, mặc dù thuốc đã phá hủy các trung tử. Tuy nhiên, khi thử nghiệm trên các tế bào ung thư vú có nồng độ TRIM37 cao, điều ngược lại đã xảy ra – các tế bào không thể phân chia và hầu hết các tế bào ngừng phát triển hoặc chết. Nghiên cứu trước của Holland đã chỉ ra rằng các tế bào bình thường có thể phân chia mà không cần trung tử, bởi vì các vật liệu xung quanh trung tử có thể thực hiện nhiệm vụ của trung tử. Trong nghiên cứu hiện tại, họ nhận thấy nồng độ cao TRIM37 làm cho các vật liệu xung quanh trung tử suy thoái. Vì vậy, bằng phá hủy trung tử thì các tế bào này không có cách nào để phân chia DNA trong quá trình phân bào dẫn đến tế bào không thể phân chia, ngừng phát triển hoặc chết.

Hiện nay, Holland và nhóm nghiên cứu của ông đang tìm kiếm các loại thuốc khác tương tự các chất ức chế PLK4 nhưng ổn định hơn và đang cố gắng xác định thêm các dòng tế bào ung thư ở người nhạy cảm với các chất ức chế này.

Biên dịch

Nguyễn Cao Quỳnh Anh

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

TLTK

  1. Johns Hopkins Medicine. “New way to target some rapidly dividing cancer cells, leaving healthy cells unharmed.” ScienceDaily. ScienceDaily, 9 September 2020, ngày truy cập 14/09/2020.
  2. Zhong Y. Yeow, Bramwell G. Lambrus, Rebecca Marlow, Kevin H. Zhan, Mary-Anne Durin, Lauren T. Evans, Phillip M. Scott, Thao Phan, Elizabeth Park, Lorena A. Ruiz, Daniela Moralli, Eleanor G. Knight, Luned M. Badder, Daniela Novo, Syed Haider, Catherine M. Green, Andrew N. J. Tutt, Christopher J. Lord, J. Ross Chapman, Andrew J. Holland. Targeting TRIM37-driven centrosome dysfunction in 17q23-amplified breast cancer. Nature, 2020; DOI: 1038/s41586-020-2690-1

Chia sẻ bài viết