Sử dụng metformin để kéo dài thai kỳ trong tiền sản giật non tháng (preterm pre-eclampsia): thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược

pregnant-woman

Sử dụng metformin để kéo dài thai kỳ trong tiền sản giật non tháng (preterm pre-eclampsia): thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược

Dịch giả: Nguyễn Tấn Bảo Minh

Hiệu đính: DS. Nguyễn Nhật Thiên Tú

Từ viết tắt:

MD (median difference) – Hiệu số trung vị

GMR (geometric mean ratio) – Tỷ lệ trung bình

IQR (interquartile range) – Khoảng tứ phân vị

Mục tiêu

Để đánh giá liệu metformin dạng phóng thích kéo dài có thể được sử dụng để kéo dài thời gian mang thai ở những phụ nữ đang được theo dõi tiền sản giật non tháng hay không.

Thiết kế

Thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược.

Cơ sở dữ liệu

Bệnh viện chuyển tuyến ở Cape Town, Nam Phi.

Đối tượng tham gia

180 phụ nữ bị tiền sản giật non tháng trong có tuổi thai từ 26+0 đến 31+6 tuần đang được điều trị theo dõi: 90 thai phụ được chọn ngẫu nhiên để dùng metformin dạng phóng thích kéo dài và 90 thai phụ được dùng giả dược.

Phương pháp can thiệp

3 g metformin, dạng giải phóng kéo dài, dùng đường uống hoặc giả dược mỗi ngày, chia làm nhiều lần, cho đến khi sinh.

Chỉ tiêu chính

Kéo dài thời gian mang thai.

Kết quả

Trong số 180 người tham gia, một thai phụ đã chuyển dạ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc thử nghiệm nào. Thời gian trung vị từ khi thai phụ được chọn ngẫu nhiên đến khi sinh là 17,7 ngày (IQR: 5,4-29,4 ngày; n=89) ở nhóm metformin và 10,1 ngày (IQR: 3,7-24,1; n=90) ở nhóm giả dược, MD (median difference) là 7,6 ngày (GMR: 1,39; CI 95%: 0,99-1,95; P = 0,057).

Trong số những thai phụ được tiếp tục dùng thuốc ở liều bất kỳ, thời gian kéo dài tuổi thai trung vị ở nhóm metformin là 17,5 ngày (IQR: 5,4-28,7; n = 76) so với 7,9 ngày (IQR: 3,0-22,2; n = 74) ở nhóm giả dược, MD là 9,6 ngày (GMR: 1,67; CI 95%: 1,16-2,42).

Trong số những thai phụ dùng đủ liều, thời gian kéo dài tuổi thai trung vị ở nhóm metformin là 16,3 ngày (IQR: 4,8-28,8; n=40) so với 4,8 ngày (IQR: 2,5-15,4; n=61) ở nhóm giả dược, MD: 11,5 ngày (GMR 1,85; CI 95%: 1,14-2,88).

Kết quả thu thập bao gồm cả sản phụ, thai nhi và trẻ sơ sinh; nồng độ tuần hoàn của sFlt1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1), PIGF (Placental growth factor) và sEng (soluble endoglin) là không khác nhau.

Trong nhóm metformin, trọng lượng trẻ sơ sinh tăng không đáng kể và thời gian lưu trú trong phòng chăm sóc sơ sinh giảm. Mặc dù, tiêu chảy xuất hiện phổ biến hơn ở nhóm có dùng metformin, không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến thuốc thử nghiệm được ghi nhận,

Kết luận

Thử nghiệm này cho thấy rằng metformin dạng phóng thích kéo dài có thể kéo dài thời gian mang thai ở những phụ nữ bị tiền sản giật non tháng, mặc dù vẫn cần thử nghiệm thêm. Thử nghiệm này cung cấp bằng chứng về khả năng điều trị tiền sản giật sớm.

Use of metformin to prolong gestation in preterm pre-eclampsia: randomised, double blind, placebo controlled trial BMJ 2021; 374 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2103 (Published 23 September 2021)

Nguồn tham khảo: https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2103?fbclid=IwAR2RCnfxxxqDqAXT8oNX16fkXTImeKI_ctF4A6iMsx7zhguN4ZwBR1cQ780

Chia sẻ bài viết