Phần 1. Cải thiện việc chăm sóc và tăng cường sức khỏe trong cộng đồng – ADA 2023

Phần 1. Cải thiện việc chăm sóc và tăng cường sức khỏe trong cộng đồng – ADA 2023

Biên dịch: Minh Thúy

Hiệu đính: Ds. Q.Tuyến

Lưu ý: A, B, C, D, E là mức độ bằng chứng của các khuyến cáo

 

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

1.1 Đảm bảo các quyết định điều trị là kịp thời, dựa trên các hướng dẫn đã được chứng minh, cùng với sự hỗ trợ từ cộng đồng xã hội và sự hợp tác của bệnh nhân dựa trên lối sống cá nhân, tiên lượng, bệnh đi kèm và khả năng tài chính. B

1.2 Điều chỉnh cách tiếp cận quản lý bệnh ĐTĐ dựa trên Mô hình Chăm sóc bệnh ĐTĐ mãn tính. Mô hình này nhấn mạnh vào việc chăm sóc theo nhóm lấy bệnh nhân làm trung tâm, các phương pháp tích hợp điều trị lâu dài bệnh ĐTĐ và các bệnh đi kèm, đồng thời thiết lập mục tiêu và trao đổi liên tục giữa tất cả các thành viên trong nhóm. A

1.3 Các hệ thống chăm sóc nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc theo nhóm, bao gồm các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý ĐTĐ, sử dụng sổ đăng ký bệnh nhân, công cụ hỗ trợ việc ra quyết định và sự tham gia từ cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. B

1.4 Đánh giá việc duy trì chăm sóc sức khỏe bệnh ĐTĐ (xem Bảng 4.1) bằng cách sử dụng các chỉ số dữ liệu liên quan và tin cậy để cải thiện quy trình chăm sóc và kết quả chăm sóc, chú ý đến chi phí chăm sóc. B

ĐIỀU TRỊ PHÙ HỢP BỐI CẢNH XÃ HỘI

1.5 Đánh giá tình trạng mất an ninh lương thực, mất an ninh nhà ở/vô gia cư, rào cản tài chính và trợ cấp xã hội/sự hỗ trợ từ cộng đồng để thông báo các quyết định điều trị, đồng thời giới thiệu bệnh nhân đến nguồn lực cộng đồng địa phương phù hợp. A

1.6 Cung cấp cho bệnh nhân sự hỗ trợ trong việc tự chăm sóc bản thân từ các huấn luyện viên sức khỏe không chuyên, người hướng dẫn hoặc nhân viên y tế cộng đồng. A

1.7. Xem xét sự tham gia của nhân viên y tế cộng đồng để hỗ trợ quản lý bệnh ĐTĐ và các yếu tố nguy cơ tim mạch, đặc biệt là trong các cộng đồng và hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa được phục vụ đầy đủ. B

 

Nguồn: ADA 2023

https://diabetesjournals.org/care/issue/46/Supplement_1

Chia sẻ bài viết