Colchicine trong bệnh mạch vành mạn tính

colcichine-benh-mach-vanh

Colchicine trong bệnh mạch vành mạn tính

Sử dụng colchicine trên bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành mạn tính

Stefan M. Nidorf và cộng sự  đã tiến hành nghiên cứu nhằm cung cấp thêm bằng chứng về tác dụng của Colchicine trong giảm nguy cơ mắc biến cố tim mạch trong bệnh mạch vành mạn tính dựa trên thiết kế thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng trên bệnh nhân mắc bệnh mạch vành mạn tính và chia bệnh nhân thành 2 nhóm: sử dụng 0.5 mg colchicine 1 lần hàng ngày hoặc sử dụng giả dược.

Biến lâm sàng để đánh giá tác dụng của Colchicine trong nghiên cứu được xác định theo phương pháp điểm kết cục cộng gộp với biến cố chính là biến cố ghép của tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim tự phát (không rõ nguyên nhân), đột quỵ do thiếu máu cục bộ hoặc tái thông mạch vành do thiếu máu cục bộ; biến cố thứ cấp là biến cố ghép của tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim tự phát hoặc đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

colchicine-benh-mach-vanh-man

Kết quả

Tổng số 5522 bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên, trong đó 2762 bệnh nhân được chỉ định sử dụng colchicine và 2760 bệnh nhân sử dụng giả dược. Thời gian theo dõi trung bình là 28,6 tháng.

  • Biến cố chính xảy ra ở 187 bệnh nhân (6,8%) trong nhóm colchicine và 264 bệnh nhân (9,6%) trong nhóm giả dược (tỷ lệ mắc, 2,5 so với 3,6 biến cố/100 người-năm; HR = 0,69; 95%CI: 0,57-0,83; p <0,001).
  • Một biến cố thứ cấp quan trọng xảy ra ở 115 bệnh nhân (4,2%) trong nhóm colchicine và 157 bệnh nhân (5,7%) trong nhóm giả dược (tỷ lệ mắc, 1,5 so với 2,1 biến cố/100 người-năm; HR = 0,72; 95% CI: 0,57-0,92; p= 0,007).
  • Tỷ lệ mắc nhồi máu cơ tim tự phát hoặc tái thông mạch vành do thiếu máu cục bộ (kết cục cộng gộp), tử vong do tim mạch hoặc nhồi máu cơ tim tự phát (kết cục cộng gộp), tái thông mạch vành do thiếu máu cục bộ và nhồi máu cơ tim tự phát với colchicine cũng thấp hơn đáng kể so với giả dược .
  • Tỷ lệ tử vong do nguyên nhân không phải tim mạch ở nhóm colchicine cao hơn so với nhóm giả dược (tỷ lệ mắc, 0,7 so với 0,5 biến cố/100 người-năm; HR = 1,51; 95%CI: 0,99-2,31).

Kết luận

Trên đối tượng bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành mạn tính, nhóm sử dụng 0.5 mg colchicine mỗi ngày có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với giả dược.

Biên dịch: Đỗ Khánh Linh, Hoàng Thục Oanh

 

Tài liệu tham khảo:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021372?query=featured_home&fbclid=IwAR1AIcTiDhFs4MSbC-Ihc-pIJEjuQS6Vb4d4cm-o0IrNaEnY_POvbnV2FOc

 

Chia sẻ bài viết