Hướng dẫn tiêu thụ thịt đỏ chưa chế biến và đã chế biến (NEJM Keypoints)

huong-dan-tieu-thu-thit-do

Hướng dẫn tiêu thụ thịt đỏ chưa chế biến và đã chế biến (NEJM Keypoints)

Biên dịch: Trần Thiện Quyền, TS. Võ Đức Duy

HƯỚNG DẪN TIÊU THỤ THỊT ĐỎ CHƯA CHẾ BIẾN VÀ THỊT ĐÃ CHẾ BIẾN

Daniel D. Dressler, MD, MSc, SFHM, FACP, xem xét Ann Intern Med 2019 Oct 1.

Một hội đồng nghiên cứu đề xuất rằng người lớn có thể tiếp tục tiêu thụ thịt đỏ chưa qua chế biến và thịt đã qua chế biến mà không phải gánh chịu rủi ro về sức khỏe quá mức.

TỔ CHỨC TÀI TRỢ

Tập đoàn quốc tế Khuyến nghị Dinh dưỡng (NutriRECS).

TỔNG QUAN

Các hướng dẫn chế độ ăn uống hiện tại liên quan đến thịt đỏ chưa chế biến và thịt đã qua chế biến gây ra các kết quả bất lợi cho tim mạch (CV) và ung thư. Tuy nhiên, tất cả các nguyên tắc này đều có một hoặc nhiều hạn chế:

  1. Chỉ bao gồm các nghiên cứu quan sát, có nguy cơ gây nhiễu cao.
  2. Thiếu báo cáo về mức độ tuyệt đối của các tác động.
  3. Thiếu việc xem xét bằng chứng một cách có hệ thống.
  4. Bỏ qua tuyên bố xung đột lợi ích của các tác giả.
  5. Kết hợp không nhất quán các yêu cầu và mong muốn của nhóm dân số.

Trong hướng dẫn mới này, một nhóm độc lập giải quyết từng các hạn chế này bằng cách sử dụng các phát hiện từ năm nghiên cứu gộp toàn diện:

  • Một phân tích gộp bao gồm tất cả bằng chứng thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng (RCT).
  • Ba nghiên cứu khác lấy dữ liệu từ tất cả các nghiên cứu quan sát với hơn 1000 người tham gia.
  • Và một nghiên cứu nghiên quan đến yêu cầu và mong muốn của người tham gia về việc tiêu thụ thịt.

Đánh giá của ban hội thẩm đã cho ra các kết quả tóm tắt sau:

  • Phân tích gộp trên 12 RCT cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa những bệnh nhân tiêu thụ lượng thịt đỏ nhiều hơn hoặc ít hơn trong suốt hơn 10 năm theo dõi đối với kết cục của tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong liên quan đến tim mạch, mắc bệnh tim mạch hoặc tỷ lệ tử vong liên quan đến ung thư, bao gồm cả ung thư đại trực tràng (mức độ chắc chắn của bằng chứng từ thấp đến rất thấp).
  • Các nghiên cứu quan sát cho thấy, cứ 100 người giảm lượng thịt chế biến hoặc chưa chế biến 3 phần ăn mỗi tuần thì có khoảng 1 người tránh được tử vong và 1 người tránh được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường trong suốt 11 năm theo dõi (Bảng; mức độ chắc chắn của bằng chứng từ thấp đến rất thấp).

 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH GỘP CỦA DỮ LIỆU QUAN SÁT VỀ TIÊU THỤ THỊT

  Thịt đỏ chưa chế biến Thịt  đã chế biến
Kết quả Nhóm người/ Số người tham gia Chênh lệch rủi ro* Số người cần điều trị (cho 11 năm) Nhóm người/     số người tham gia Chênh lệch rủi ro* Số người cần điều trị (cho 11 năm)
Tử vong do mọi nguyên nhân 8/900,000 Ít hơn 8 biến cố 125           (không    đáng kể) 2/1.2 triệu Ít hơn 9 biến cố 111
Tử vong liên quan đến tim mạch 23/1.4 triệu Ít hơn 4 biến cố 250 10/778,000 Ít hơn 4 biến cố 250
Tử vong liên quan đến ung thư 17/2.2 triệu người Ít hơn 7 biến cố 143 31/3.5 triệu Ít hơn 12 biến cố 84
Tỷ lệ mắc Bệnh tiểu đường loại 2 23/1.4 triệu người Ít hơn 6 biến cố 167 10/778,000 Ít hơn 14 biến cố 72

* Chênh lệnh rủi ro tính trên 1000 người

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH

Người lớn có thể tiếp tục tiêu thụ thịt đỏ chưa qua chế biến và thịt đã qua chế biến (khuyến cáo yếu, dựa trên bằng chứng ít chắc chắn).

BÌNH LUẬN

Hướng dẫn dinh dưỡng này tuy gây ra tranh cãi gay gắt, kết hợp một cách có hệ thống bằng chứng toàn diện về những ảnh hưởng của việc tiêu thụ thịt đỏ (chưa chế biến và đã qua chế biến) trên các kết cục lâm sàng. Bằng chứng được công bố về yêu cầu của nhóm dân số cũng tác động đến cách nhìn của các thành viên hội đồng về mong muốn của bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định về việc tiêu thụ thịt như thế nào. Các khuyến nghị còn yếu và dựa trên bằng chứng có độ chắc chắn thấp.

Việc giảm tiêu thụ thịt nhiều hơn so với mức giảm 3 khẩu phần ăn “thực tế” mỗi tuần được đánh giá ở đây có thể giảm nhiều hơn các kết cục bất lợi. Các kết quả tốt hơn một chút được thấy trong dữ liệu quan sát (nhưng không có trong dữ liệu RCT) đòi hỏi các cá nhân phải duy trì các thay đổi chế độ ăn uống có liên quan trong thời gian rất dài (> 10 năm) để đạt được lợi ích.

Những người có động lực giảm lượng thịt trong khoảng thời gian dài (> 3 phần ăn mỗi tuần) có thể thu được những lợi ích. Đối với những người quan tâm đến việc giảm tiêu thụ thịt (cho dù để cải thiện sức khỏe hay giảm thiểu tác động của việc sản xuất thịt đối với môi trường), chắc chắn không có điều gì trong hướng dẫn này phản đối việc thay đổi lối sống đó.

 

Tài liệu tham khảo

Johnston BC et al. Unprocessed red meat and processed meat consumption: Dietary guideline recommendations from the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/ M19-1621)

Zeraatkar D et al. Effect of lower versus higher red meat intake on cardiometabolic and cancer outcomes: A systematic review of randomized trials. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-0622)

Vernooij RWM et al. Patterns of red and processed meat consumption and risk for cardiometabolic and cancer outcomes: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/ M19-1583)

Han MA et al. Reduction of red and processed meat intake and cancer mortality and incidence: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-0699)

Zeraatkar D et al. Red and processed meat consumption and risk for all-cause mortality and cardiometabolic outcomes: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/ M19-0655)

Valli C et al. Health-related values and preferences regarding meat consumption: A mixed-methods systematic review. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-1326)

Carroll AE and Doherty TS. Meat consumption and health: Food for thought. Ann Intern Med 2019 Oct 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M19-2620)

Dr. Dressler is a Professor of Medicine and Co-Director of the Semmelweis Society at Emory University School of Medicine in Atlanta, Georgia.

 

Chia sẻ bài viết