Infliximab

infliximab-remicade

Infliximab

Tác giả: Lê Huỳnh  Mỹ 

Tên hot cht: Infliximab 

Brand name ti VN: Remicade 

Brand name khác (optional): Remicade, Inflectra, Renflexis, Ixifi, Avsola [1] 

CƠ CH HOT ĐNG [2] [3]

Infliximab là 1 kháng th đơn dòng IgG1κ vi ADN ghép t ngưi và chut (chimeric human-murine monoclonal antibody) có ái lc mnh gn vi dng hòa tan và xuyên màng ca yếu t alpha hoi t u (TNFα) đ phá v tín hiu dòng tin viêm. Liên kết ca kháng th vi TNF-α ngăn cn TNF-α tương tác vi các th th ca nó. Infliximab không gn vi lymphotoxin α (TNFβ).  

Các hot đng b chn ca TNF-α tiếp tc dn đến gim điu hòa các cytokine tin viêm ti ch và toàn thân (tc là IL-1, IL-6), gim s di chuyn ca tế bào lympho và bch cu đến các v trí viêm, cng quá trình chết ca các tế bào sn xut TNF (tc là tế bào bch cu đơn nhân hot hóa và tế bào lympho T), tăng mc đ chc chế yếu t nhân-KB, và gim gim phân t kết dính ni mô và protein giai đon cp tính 3. 

Infliximab c chế chc năng hot đng ca TNFα trong nhiu th nghim sinh hc in vitro khác nhau. Infliximab phòng nga bnh  nhng con chut chuyn đi gen xut hin viêm đa khp như là kết qu ca vic kết hp vi TNFα ca ngưi và nếu dùng sau khi bnh khi phát s giúp lin các khp tn thương. In vivo, infliximab nhanh chóng to các phc hp bn vng vi TNFα ca ngưi, quá trình này xy ra song song vi vic mt tác dng sinh hc ca TNFα.

LIU ĐI KÈM CH ĐNH 

1/ Ch đnh đưc chp thun  [4] 

1.1 Bnh Crohn 

* Ch đnh 

–  Gim các du hiu, triu chng, duy trì thuyên gim lâm sàng  bnh nhân ngưi ln mc Crohn th hot đng trung bình đến nng. 

– Gim s lưng  đưng rò dn lưu qua đưng rut và âm đo, duy trì đóng l rò  bnh nhân ngưi ln mc Crohn. 

* Liu dùng: 

– 5 mg/kg theo phác đ cng tĩnh mch vào tun th 0, 2 và th 6. Sau đó lp li điu tr mi 8 tun (duy trì 5mg/kg). 

– Bnh nhân có đáp ng sau đó mt đáp ng : cân nhc tăng đến 10 mg/kg.  

– Bnh nhân không đáp ng đến  tun 14:cân nhc ngng REMICADE   

1.2 Bnh Crohn  tr em 

* Ch đnh: 

Gim các du hiu, triu chng, duy trì thuyên gim lâm sàng  bnh nhi t 6 tui tr lên mc Crohn th hot đng t mc đ trung bình đến nng. 

* Liu dùng: 

5 mg/kg theo phác đ cng tĩnh mch vào tun th 0, 2 và th 6. Sau đó lp li điu tr mi 8 tun (duy trì 5mg/kg). 

1.3 Viêm loét đi tràng 

* Ch đnh: 

Gim các du hiu, triu chng, duy trì thuyên gim lâm sàng, cha lành niêm mc, loi b vic s dng corticosteroid  bnh nhân ngưi ln b viêm loét đi tràng th hot đng t trung bình đến nng. 

* Liu dùng: 

5 mg/kg theo phác đ cng tĩnh mch vào tun th 0, 2 và th 6. Sau đó lp li điu tr mi 8 tun (duy trì 5mg/kg). 

1.4 Viêm loét đi tràng  tr em 

* Ch đnh: 

Gim các du hiu, triu chng, duy trì thuyên gim lâm sàng  bnh nhi t 6 tui tr lên b viêm loét đi tràng th hot đng t trung bình đến nng. 

* Liu dùng: 

5 mg/kg theo phác đ cng tĩnh mch vào tun th 0, 2 và th 6. Sau đó lp li điu tr mi 8 tun (duy trì 5mg/kg). 

1.5 Viêm khp dng thp 

* Ch đnh: 

REMICADE kết hp vi methotrexate đưc ch đnh đ gim các du hiu, triu chng, c chế s tiến trin ca tn thương cu trúc và ci thin chc năng th ch bnh nhân viêm khp dng thp th hot đng t trung bình đến nng. 

* Liu dùng: 

– REMICADE nên đưc kết hp vi methotrexate. 

– Liu khuyến cáo: 3 mg/kg theo phác đ cng tĩnh mch vào tun th 0, 2 và th 6. Sau đó lp li điu tr mi 8 tun (duy trì 3mg/kg) đi vi các bnh nhân t va đến nng.  

– Đi vi bnh nhân có đáp ng không hoàn toàn: cân nhc tăng đến 10mg/kg hoc điu tr thưng xuyên sau mi 4 tun. Lưu ý rng nguy cơ nhim trùng nng tăng lên  liu cao hơn. 

1.6 Viêm ct sng dính khp 

* Ch đnh: 

Gim các du hiu, triu chng  bnh nhân viêm ct sng dính khp th hot đng. 

* Liu dùng: 

5 mg/kg theo phác đ cng tĩnh mch vào tun th 0, 2 và th 6. Sau đó lp li điu tr mi 6 tun (duy trì 5mg/kg). 

1.7 Viêm khp vy nến 

* Ch đnh: 

Gim các du hiu, triu chng  bnh nhân viêm khp th hot đng, c chế s tiến trin ca tn thương cu trúc và ci thin chc năng th ch bnh nhân viêm khp vy nến.  

* Liu dùng: 

– 5 mg/kg theo phác đ cng tĩnh mch vào tun th 0, 2 và th 6. Sau đó lp li điu tr mi 5 tun (duy trì 5mg/kg). 

– REMICADE có th đưc s dng có hoc không có methotrexate. 

1.8 Bnh vy nến dng mng 

* Ch đnh: 

– Điu tr cho bnh nhân ngưi ln b bnh vy nến dng mng nng, mãn tính (tc là lan rng hoc tàn tt), nhng bnh nhân tham gia liu pháp điu tr toàn thân. 

– Ch nên dùng REMICADE cho nhng bnh nhân đưc theo dõi cht ch và tái khám đnh k vi bác sĩ. 

* Liu dùng: 

– 5 mg/kg theo phác đ cng tĩnh mch vào tun th 0, 2 và th 6. Sau đó lp li điu tr mi 5 tun (duy trì 5mg/kg). 

– REMICADE có th đưc s dng có hoc không có methotrexate. 

2/ Dùng off-label [5] 

 • Bnh Crohn (x trí sau phu thut ct b); 
 • Vy nến th m; 
 • Viêm da m 

TÁC DNG PH THƯNG G[6] 

Các tác dng ph ph biến nht ca REMICADE bao gm: 

 • nhim trùng đưng hô hp, chng hn như nhim trùng xoang và đau hng 
 • đau đu 
 • ho 
 • đau bng 

Phng truyn dch có th xy ra đến 2 gi sau khi bn truyn REMICADE. Các triu chng ca phng tiêm truyn có th bao gm: 

 • st 
 • n lnh 
 • đau ngc 
 • huyết áp thp hoc huyết áp cao 
 • ht hơi 
 • phát ban 
 • nga 

Tr em dùng REMICADE trong các nghiên cu v bnh Crohn cho thy mt s khác bit v tác dng ph so vi ngưi ln. Các tác dng ph xy ra nhiu hơn  tr em là: thiếu máu (tế bào hng cu thp), gibch cu (bch cu thp), đ bng mt (đ mt hoc đ mt), nhim virus, gim bch cu (bch cu trung tính thp, các tế bào bch cu chng nhim trùng), gãy xương, nhim trùng do vi khun và các phng d ng ca đưng th. Trong s nhng bnh nhân dùng REMICADE cho bnh viêm loét đi tràng trong các nghiên cu lâm sàng, nhiu tr em b nhim trùng hơn so vi ngưi ln. 

 C th hơn v các tác dng ph:  

* Nhim trùng nghiêm trng 

Mt s bnh nhân, đc bit là nhng ngưi t 65 tui tr lên đã b nhim trùng nng khi điu tr REMICADE. Nhng bnh nhim trùng nghiêm trng này bao gm bnh lao và các bnh nhim trùng do vi rút, nm hoc vi khun gây ra đã lây lan khp cơ th. 

*Suy tim 

Suy tim sung huyết ca bnh nhân có th tr nên ti t hơn khi đang dùng REMICADE. Có th phi ngng điu tr bng REMICADE nếu bnh nhân b suy tim sung huyết mi hoc nng hơn. 

* Chn thương gan 

Trong mt s trưng hp hiếm hoi, mt s bnh nhân dùng REMICADE đã phát trin các vn đ v gan nghiêm trng. 

* Vn đ v máu 

 ms bnh nhân dùng REMICADE, cơ th có th không to đ tế bào máu giúp chng li nhim trùng hoc giúp cm máu. 

*Ri lon h thn kinh 

Trong mt s trưng hp hiếm hoi, bnh nhân dùng REMICADE đã phát trin các vn đ vi h thn kinh ca h 

*Phng d ng 

Mt s bnh nhân đã có phng d ng vi REMICADE, có th xy ra trong quá trình điu tr REMICADE hoc ngay sau đó. Các phng chm xy ra t 3 đến 12 ngày sau khi đưc điu tr bng REMICADE. Bác sĩ có th phi ngng hoc tm dng điu tr bng REMICADE và cho bnh nhân các loi thuc đ điu tr phng d ng. 

*Hi chng ging lupus 

Mt s bnh nhân có các triu chng ging như các triu chng ca bnh Lupus. Bác sĩ có th quyết đnh ngng điu tr bng REMICADE. 

*Bnh vy nến: 

Mt s bnh nhân s dng REMICADE b bnh vy nến mi hoc nng hơn. Bác sĩ có th quyết đnh ngng điu tr bng REMICADE. 

TƯƠNG TÁC THU[4] 

*Anakinra & Abatacept 

Không nên kết hp REMICADE và Anakinra & Abatacept. S kết hp gia Anakinra & Abatacept vi các cht ngăn chn TNF-α có th làm tăng nguy cơ nhim trùng nghiêm trng, đã đưc chng minh trong các nghiên cu lâm sàng.  

*Tocilizumab 

Tránh s dng Tocilizumab vi các cht đi kháng TNF, bao gm REMICADE, vì kh năng tăng c chế min dch và nguy cơ nhim trùng.  

*Liu pháp sinh hc khác: 

Không đ thông tin v vic s dng đng thi REMICADE vi các liu pháp sinh hc khác. Tuy nhiên, không khuyến cáo s dng đng thi vì kh năng cao làm tăng nguy cơ nhim trùng 

*Vaccin sng/ Tác nhân truyn nhim tr liu 

Khuyến cáo không nên tiêm vaccine sng hoc s dng tác nhân truyn nhim tr liu đng thi vi REMICADE. 

*Methotrexate (MTX) và các loi thuc h tr điu tr khác 

Các nghiên cu c th v tương tác thuc gia MTX và các loi thuc h tr điu tr khác vi REMICADE vn chưa đưc tiến hành.Phn ln bnh nhân trong các nghiên cu lâm sàng v bnh viêm khp dng thp hoc Crohn đưc dùng mt hoc nhiu loi thuc đng thi. S dng MTX đng thi có th làm gim t l sn xut kháng th kháng infliximab và tăng nng đ infliximab. 

*Thuc chế min dch 

Nng đ infliximab trong huyết thanh dưng như không b nh hưng bi vic s dng ban đu các loi thuc điu tr bnh Crohn bao gm corticosteroid, thuc kháng sinh (metronidazole hoc ciprofloxacin) và aminosalicylate. 

*Cht nn Cytochrome P450 

S hình thành các enzym CYP450 có th b ngăn chn bi s gia tăng nng đ các cytokine (ví d, TNFα, IL-1, IL-6, IL-10, IFN) trong quá trình viêm mãn tính.Vì vy vic s dng các phân t đi khác cytokine như infliximab, các enzyme CYP450 có đ đưc bình thưng hóa. Khi bt đu hoc ngng REMICADE  nhng bnh nhân đang đưc điu tr bng CYP450, cn theo dõi đ có s điu chnh hp lý. 

ĐI TƯNG ĐC BI[7] 

1/ Ph n có thai 

Xếp hng cnh bo: 

 • AU TGA pregnancy category: C 
 • US FDA pregnancy category: B 

REMICADE không phng chéo vi thuc chế TNF-α ca con ngưi, các nghiên cu không tìm thy bng chng v đc tính cho m, cho phôi hay gây quái thai trong nghiên cu đc tính tiến trin đưc tiến hành  chut.  

Ch nên đưc dùng cho ph n mang thai và cho con bú khi tht s cn thiết. 

Infliximab đi qua nhau thai và đã đưc phát hin trong huyết thanh ca tr sơ sinh đến 6 tháng tui. Nhng tr này có th tăng nguy cơ nhim trùng k c nhng nhim trùng dn đến t vong. 

2/ Thi k cho con bú: 

Chưa rõ liu REMICADE có đưc bài tiết qua sa m hoc có đưc hp thu toàn thân sau khi bú m hay không. Nên cân nhc tm quan trng ca thuc đi vi m khi quyết đnh ngng cho con bú hoc ngng s dng thuc.  

THEO DÕI KHI DÙNG THU[6] [8] 

Trong quá trình s dng Infliximab, cn đánh giá tình trng ci thin ca bnh bng thang đim PASI, đánh giá mc đ thương tn da và thang đim DLQI, đánh giá cht lưng cuc sng ca bnh nhân. 

* Nhim trùng nghiêm trng 

Hãy thông báo cho bác sĩ ngay lp tc nếu có bt k du hiu nhim trùng nào sau đây khi dùng hoc sau khi dùng REMICADE: 

 • st 
 • mt mi 
 • ho 
 • có các triu chng ging như cúm 
 • da nóng, đ hoc đau 

Trưc khi quyết đnh la chn Infliximab điu tr cho bnh nhân, cn tiến hành sàng lc Lao, đánh giá tình trng và nguy cơ nhim trùng mà bnh nhân có th gp phi khi s dng thuc. Bác sĩ nên theo dõi cht ch v các du hiu và triu chng ca bnh lao trong khi điu tr bng REMICADE. 

Bác sĩ nên cho bnh nhân làm xét nghim máu đ tìm vi rút viêm gan B trưc khi bt đu điu tr bng REMICADE. Trong khi đang đưc điu tr, hãy cho bác sĩ biết nếu có bt k triu chng nào sau đây: 

 • cm thy không khe 
 • kém ăn 
 • mt mi (mt mi) 
 • st, phát ban trên da và / hoc đau khp 

* Suy tim 

Hãy thông báo vi bác sĩ v các triu chng bao gm: 

 • ht hơi 
 • sưng mt cá chân hoc bàn chân 
 • tăng cân đt ngt 

* Chn thương gan 

Hãy cho bác sĩ biết nếu có các triu chng: 

 • vàng da (da và mt chuyn sang màu vàng) 
 • c tiu màu nâu sm 
 • đau bên phi vùng d dày ca bn (đau bng bên phi) 
 • st 
 • cc k mt mi (mt mi nghiêm trng) 

*Vn đ v máu 

Hãy cho bác sĩ biết nếu có các triu chng: 

 • b st không biến mt 
 • bm tím hoc d chy máu 
 • trông rt nht nht 

*Ri lon h thn kinh 

Cho bác sĩ biết nếu có: 

 • nhng thay đi trong tm nhìn 
 • yế tay và / hoc chân 
 • tê hoc nga ran  bt k b phn nào ca cơ th 
 • co git 

*Phng d ng 

Các du hiu ca phng d ng có th bao gm: 

 • phát ban (các mng da đ, ni lên và nga) 
 • khó th 
 • đau ngc 
 • huyết áp cao hoc thp 
 • st 
 • n lnh 
 • đau đu 
 • đau hng 
 • đau cơ hoc khp 
 • sưng mt và tay 
 • khó nut 

* Hi chng ging lupus 

Thông báo cho bác sĩ nếu có các triu chng: 

 • khó ch ngc hoc đau không biến mt 
 • ht hơi 
 • đau khp 
 • phát ban trên má hoc cánh tay, đc bit hơn dưi ánh nng mt tri 

*Bnh vy nến 

Cho bác sĩ biết nếu phát trin các mng vy đ hoc mn ni trên da cha đy m. 

DNG BÀO CH, CÁCH DÙNG, BO QU[9] 

Dng bào chế: L 

– Đóng gói: Bt pha dung dch đm đc đ pha dung dch truyn 

– Hàm lưng: 100mg 

Cách dùng: Truyn tĩnh mch 

Bo qun:  

Bo qu nhit đ phòng, tránh m và ánh sáng.  

Trưc khi dùng Thuc Remicade, cn kim tra li hn s dng ghi trên v sn phm, đc bit vi nhng dưc phm d tr ti nhà. Khi thuc quá hn hoc không th s dng nên tham kho vi bác sĩ, dưc sĩ hoc đơn v x lý rác đ có cách tiêu hy thuc an toàn. Không nên vt thuc vào toilet hoc đưng ng dn nưc tr khi có yêu cu. 

Đ xa tm vi ca tr em, tránh xa thú nuôi. 

CHNG CH ĐNH [3] 

Tin s quá mn cm vi thành phn protein ca chut hay thành phn sn phm. 

Suy tim trung bình-nng (NYHA đ III/IV): CCĐ liu >5 mg/kg (liu 10 mg/kg liên quan đến gia tăng t l nhp vin và t vong do suy tim tiến trin nng lên). 

WARNING / THN TRNG [4] 

NHIM TRÙNG NGHIÊM TRNG 

 • Tăng nguy cơ nhim trùng nghiêm trng dn đến nhp vin hoc t vong, bao gm bnh lao (TB), nhim trùng huyết do vi khun, nhim trùng do nm xâm nhp (chng hn như histoplasmosis) và nhim trùng do mm bnh cơ hi. 
 • Ngng REMICADE nếu bnh nhân b nhim trùng nng. 
 • Thc hin xét nghim tìm bnh lao tin; nếu dương tính, hãy bt đu điu tr lao trưc khi bt đu REMICADE. Theo dõi tt c bnh nhân v bnh lao đang hot đng trong khi điu tr, ngay c khi xét nghim lao tin ban đu là âm tính. 

ÁC TÍNH 

 • U lympho và các khi u ác tính khác, mt s gây t vong, đã đưc báo cáo  tr em và bnh nhân v thành niên đưc điu tr bng thuc chn yếu t hoi t khi u (TNF), bao gm c REMICADE. 
 • Các trưng hp ung thư tế bào T tế bào gan (HSTCL) gây t vong sau khi đưa thuc đã đưc báo cáo  nhng bnh nhân đưc điu tr bng thuc chn TNF bao gm c REMICADE. Tt c các trưng hp REMICADE đu đưc báo cáo  nhng bnh nhân b bnh Crohn hoc viêm loét đi tràng, đa s là nam thanh niên hoc thanh niên. Tt c đu đã nhn azathioprine hoc 6-mercaptopurine đng thi vi REMICADE ti hoc trưc khi đưc chn đoán. 

Sn phm infliximab đang đưc cp nht thông tin liên quan đến bnh u sùi dng nm (mycosis fungoides). Cán b y tế đưc nhc li nguy cơ mc hi chng tương t lupus  mt s bnh nhân khi điu tr bng infliximab. 

Link cnh giác dưc: ti đây 

THAM KHO 

[1] https://reference.medscape.com/drug/remicade-inflectra-infliximab-343202\ 

[2] https://www.drugbank.ca/drugs/DB00065 

[3] https://www.dieutri.vn/r/remicade 

[4] REMICADE (infliximab) Label 

[5] Scheinfeld N. Off-label uses and side effects of infliximab. J Drugs Dermatol. 2004;3(3):273-284. 

[6] MEDICATION GUIDE, REMICADE (infliximab), for injection, for intravenous use – Janssen Biotech, Inc. Horsham, PA 19044 , 2020 Janssen Pharmaceutical Companies. Link 

[7] https://pharmog.com/wp/infliximab-remicade/ 

[8] Link (BS. Vũ Thanh Tùng lưc dch – Ngun: Infliximab   for   the   treatment   of   adults  with   psoriasis,   NICE   technology appraisal guidance [TA134] Published date: January 23, 2008) 

[9] https://vinapha.com/thuoc/remicade-79047/ 

 

Chia sẻ bài viết