Một thử nghiệm pha 2, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược để đánh giá ảnh hưởng của Cotadutide trên sự cân bằng năng lượng ở các đối tượng thừa cân, béo phì với đái tháo đường tuýp 2

Một thử nghiệm pha 2, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược để đánh giá ảnh hưởng của Cotadutide trên sự cân bằng năng lượng ở các đối tượng thừa cân, béo phì với đái tháo đường tuýp 2

Biên dịch: Cao Tạ Minh Toàn

Hiệu đính: TS. Võ Đức Duy

 

Tổng quan: Cotadutide là một chất chủ vận kép thụ thể GLP1/glucagon đang được phát triển để điều trị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu và bệnh tiểu đường tuýp 2 (T2D) với bệnh thận do tiểu đường. Nghiên cứu lâm sàng giai đoạn đầu cho thấy Cotadutide làm giảm cân đáng kể. Nghiên cứu này với mục đích thiết lập một cách cơ học mức độ những ảnh hưởng này được điều chỉnh thông qua các thay đổi trong năng lượng đầu vào (EI) và năng lượng tiêu thụ (EE).

Phương pháp: Thử nghiệm đối chứng giả dược, mù đôi, ngẫu nhiên, đơn trung tâm pha 2 trên đối tượng người trưởng thành thừa cân/ béo phì (BMI 27-40 kg/m2) bị đái tháo đường tuýp 2 (HbA1c 6,5-8%).  Người tham gia trải qua một thử nghiệm giả dược, mù đơn trong 16 ngày và được phân chia ngẫu nhiên vào thử nghiệm mù đôi trong 42 ngày với Cotadutide hoặc giả dược. Cotadutide được tiêm dưới da, tối đa 300 µg mỗi ngày. Kết quả chính: % thay đổi cân nặng từ ngày 17 đến ngày 59. Kết quả phụ: % và những thay đổi tuyệt đối trong EI (bữa trưa tùy ý) và EE (đo năng lượng gián tiếp)

Kết quả: Tổng số 19 người sử dụng cotadutide (63%) và 9 người sử dụng giả dược (78%) đã hoàn thành nghiên cứu. Least-square (LS) thay đổi trọng lượng trung bình là -3,98% (90% CI -4,85%, -3,10%) đối với Cotadutide và -1,40% (90% CI -2,66%, -0,13%) đối với giả dược, và có p = 0,011 giữa các nhóm. Nhóm cotadutide có EI thấp hơn 35% so với nhóm giả dược: LS trung bình -35,0% (90% CI -61,8%, -8,2%), p = 0,037. Tổng EE (kJ / kg khối lượng nạc) sau khi điều trị với cotadutide giảm so với giả dược: -6,0% so với 0,3%, p <0,001. Giảm đáng kể EE khi nghỉ ngơi hoàn toàn và hoạt động được ghi nhận với cotadutide sau 42 ngày, nhưng không có thay đổi về EE khi nghỉ ngơi (8,5%; cotadutide so với giả dược 1,2%, p = 0,177) sau 16 ngày điều trị mặc dù trọng lượng cơ thể giảm. Không có thêm lo ngại về an toàn.

Kết luận: Giảm cân do Cotadutide chủ yếu là do giảm EI hơn là tăng EE. Sự duy trì tạm thời của EE trong giai đoạn đầu khi điều trị bằng cotadutide có thể phản ánh sự tham gia của thụ thể glucagon.

 

Tác giả: Alexander Nguyen at al, ‘ADA meeting 2021 – Diabetes 2021 Jun; 70(Suppl 1)’

 

Chia sẻ bài viết