Phần 1. Cải thiện việc chăm sóc và tăng cường sức khỏe trong cộng đồng: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA 2022

huong-dan-dieu-tri-dai-thao-duong-tuyp-2-hoa-ky-ada-2022

Phần 1. Cải thiện việc chăm sóc và tăng cường sức khỏe trong cộng đồng: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA 2022

Phần 1. Cải thiện việc chăm sóc và tăng cường sức khỏe trong cộng đồng: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA 2022

 

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
1.1 Đảm bảo các quyết định điều trị là kịp thời, dựa trên các guidelines đã được chứng minh, cùng với sự hỗ trợ từ cộng đồng xã hội và sự hợp tác của bệnh nhân dựa trên lối sống cá nhân, tiên lượng, bệnh đi kèm và khả năng tài chính. B
1.2 Điều chỉnh cách tiếp cận quản lý bệnh ĐTĐ dựa trên Mô hình Chăm sóc bệnh ĐTĐ mãn tính. Mô hình này nhấn mạnh vào việc chăm sóc theo nhóm lấy bệnh nhân làm trung tâm, các phương pháp tích hợp điều trị lâu dài đối với bệnh ĐTĐ và các bệnh đi kèm, thiết lập mục tiêu và trao đổi liên tục giữa tất cả các thành viên trong nhóm. A
1.3 Các hệ thống chăm sóc nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc theo nhóm, bao gồm các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý ĐTĐ, sử dụng sổ đăng ký bệnh nhân, công cụ hỗ trợ việc ra quyết định và sự tham gia từ cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. B
1.4 Đánh giá việc duy trì chăm sóc sức khỏe bệnh ĐTĐ (xem Bảng 4.1) bằng cách sử dụng các chỉ số dữ liệu liên quan và tin cậy để cải thiện quy trình chăm sóc và kết quả chăm sóc, chú ý đến chi phí chăm sóc. B
ĐIỀU CHỈNH VIỆC ĐIỀU TRỊ PHÙ HỢP BỐI CẢNH
1.5 Đánh giá tình trạng mất an ninh lương thực, mất an ninh nhà ở/vô gia cư, rào cản tài chính và trợ cấp xã hội/sự hỗ trợ từ cộng đồng để thông báo các quyết định điều trị, hay giới thiệu bệnh nhân đến các trung tâm hỗ trợ cộng đồng thích hợp tại địa phương. A
1.6 Cung cấp cho bệnh nhân sự hỗ trợ trong việc tự chăm sóc bản thân từ các huấn luyện viên sức khỏe, trợ lý y tế, hoặc nhân viên y tế cộng đồng. A

 

Tài liệu tham khảo:

Improving Care and Promoting Health in Populations: Standards of Medical Care in Diabetes—2022

Diabetes Care 2022;45(Suppl. 1): S8–S16. https://doi.org/10.2337/dc22-S001

Biên dịch: Hoàng Nguyễn Trần Hải, Vũ Bảo Trang, Võ Quang Lộc Duyên.

Chia sẻ bài viết