Tính hiệu quả và an toàn của dapagliflozin trong điều trị bệnh đái tháo đường tuýp 1

Tính hiệu quả và an toàn của dapagliflozin trong điều trị bệnh đái tháo đường tuýp 1

Nguồn: Masahide Hamaguchi et al, ADA meeting 2021 Diabetes, ePoster 134-LB — 2021

Biên dịch: Đỗ Thị Biển,

Hiệu đính: Nguyễn Thị Cẩm Trâm

Bối cảnh và mục tiêu: Phương pháp an toàn trong hướng dẫn giảm liều insulin phối hợp với dapagliflozin (thuốc ức chế SGLT2) ở các bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 1 hiện nay vẫn chưa được làm rõ. Chính vì vậy, một nghiên cứu so sánh phân tầng, hai nhóm, song song đã được thực hiện, với kết cục chính là giảm tần suất hạ đường huyết khi hướng dẫn giảm liều insulin nền.

Phương pháp: Tỷ lệ giữa liều insulin nền với tổng liều insulin hàng ngày (TDD) dưới 40% ở nhóm A và hơn 40% ở nhóm B. Nhóm B được hướng dẫn giảm liều insulin nền còn nhóm A thì không.

Kết quả:

  • 29 bệnh nhân nhóm A và 28 bệnh nhân nhóm B được đưa vào phân tích.
  • Tần suất hạ đường huyết trước và sau can thiệp lần lượt là:

+ Nhóm A: 0,23 lần/ngày và 0,26 lần / ngày

+ Nhóm B: 0,19 lần / ngày và 0,23 lần / ngày

Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm (P = 0,69).

  • Tần suất nhiễm ceton máu – một kết cục phụ, cũng tăng đáng kể sau can thiệp:

+ Nhóm A: từ 0,013 lần / ngày lên 0,086 lần / ngày (p = 0,013)

+ Nhóm B: Từ 0,013 lần / ngày lên 0,059 lần / ngày (p = 0,011).

  • Thời gian đạt khoảng giới hạn đường huyết an toàn (TIR) trên máy giám sát Flash (FGM) cải thiện từ 63,6% lên 69,7% ở nhóm A và từ 59,0% lên 69,1% ở nhóm B.
  • Biên độ thay đổi đường huyết trung bình (MAGE) cải thiện từ 121,7 mg / dL lên 105,0 mg / dL ở nhóm A và từ 123,4 mg / dL lên 108,0 mg / dL ở nhóm B.
  • Bảng khảo sát về mức độ hài lòng khi điều trị ĐTĐ (DTSQ) cho thấy có sự cải thiện đáng kể ở câu hỏi 2, khi xét đến tình trạng tăng đường huyết ở cả hai nhóm sau can thiệp: từ 3,6 lên 2,5 (p = 0,008) ở nhóm A và từ 3,7 lên 2,8 (p = 0,017) ở nhóm B.

Kết luận: Ở những bệnh nhân có thể tự điều chỉnh insulin, không có sự khác biệt đáng kể về số lần hạ đường huyết sau khi sử dụng đồng thời dapagliflozin và insulin nền (có hoặc không có hướng dẫn giảm liều insulin nền). Sử dụng đồng thời với dapagliflozin giúp đường huyết ít thay đổi hơn, kéo dài thời gian đạt khoảng giới hạn đường huyết an toàn (TIR) và cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân về tình trạng tăng đường huyết.

Chia sẻ bài viết