Hiệu quả của liệu pháp Statin ngẫu nhiên trên chuỗi amino acid phân nhánh (BCAAs) huyết tương và nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2: Phân tích thứ cấp của Thử nghiệm JUPITER

Hiệu quả của liệu pháp Statin ngẫu nhiên trên chuỗi amino acid phân nhánh (BCAAs) huyết tương và nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2: Phân tích thứ cấp của Thử nghiệm JUPITER

Biên dịch : Trần Thị Quốc Tuyến, PharmD 

Hiệu đính : BS. Đặng Xuân Thắng.

Viết tắt     : BCAA (Plasma Branched-Chain Amino Acid) = chuỗi amino acid phân nhánh; CVD (Cardiovascular Disease) = bệnh tim mạch, HR (Hazard Ratio) = tỷ số nguy hại/rủi ro; CI (Confidence Interval) = khoảng tin cậy.

 

Cơ sở: Statin làm tăng nguy cơ mắc ĐTĐ tuýp 2 mặc dù có tác dụng hứa hẹn trên lipid, viêm và bệnh tim mạch (CVD). Statin có thể điều chỉnh mối liên hệ giữa BCAA của ĐTĐ tuýp 2.

Phương pháp: JUPITER (NCT00239681) chọn ngẫu nhiên rosuvastatin vs. giả dược cho phòng ngừa CVD sơ cấp. BCAA trong huyết tương (isoleucine, leucine, valine) và alanin được định lượng thông qua quang phổ NMR với n = 12,41 ở baseline và n = 9,826 với các mẫu lặp lại 12 tháng. Chúng tôi đã tính toán % thay đổi của các chất chuyển hóa với hồi quy tuyến tính tác động hỗn hợp. Mô hình Cox được dùng để đánh giá baseline và sự thay đổi (trên mỗi SD) của các chất chuyển hóa với biến cố ĐTĐ tuýp 2 (HR đa biến có hiệu chỉnh [95% CI]) trong suốt 2 năm theo dõi (tối đa 5 năm).

Kết quả: Nhìn chung, statin vs. giả dược làm tăng ĐTĐ tuýp 2 (HR 1.25 [95% Cl: 1.05-1.49]). Các chất chuyển hóa BCAA thay đổi nhẹ ở 12 tháng; chỉ leucine là khác khi so statin với giả dược (+3.7% vs. +2.4%; p = 0.03). BCAA cơ bản (baseline) có liên quan đến ĐTĐ tuýp 2. Mỗi SD khi tăng ở isoleucine, leucine, valine và alanine liên quan đến HR = 1.3 (1.1-1.5), 1.1 (1.0, 1.3), 1.3 (1.1, 1.5) và 1.3 (1.1, 1.5) thì nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ tuýp 2 cao hơn (BIỂU ĐỒ). Các mối liên hệ không có gì khác biệt ở statin vs. giả dược.

Kết luận: Liệu pháp statin cường độ cao có tác dụng thấp nhất đối với các chất chuyển hóa BCAA. Baseline và sự thay đổi BCAAs và alanin đều có liên quan đến ĐTĐ tuýp 2, bao gồm cả khi điều trị bằng statin ngẫu nhiên.

Links gốc: https://diabetes.diabetesjournals.org/content/70/Supplement_1/13-OR

 

 

 

Chia sẻ bài viết