[ESC 2021] Điều trị tăng huyết áp mang lại lợi ích cho nhóm đối tượng cao tuổi

[ESC 2021] Điều trị tăng huyết áp mang lại lợi ích cho nhóm đối tượng cao tuổi

Tác động của việc giảm huyết áp bằng thuốc trên kết cục tim mạch ở nhóm bệnh nhân cao tuổi hiện còn chưa được làm rõ, đặc biệt là ở những bệnh nhân mà mức độ tăng huyết áp không quá đáng kể.

Để đánh giá vấn đề này, Giáo sư Kazem Rahimi (Đại học Oxford, Vương Quốc Anh) đã công bố trên tạp chí The Lancet kết quả của nghiên cứu sử dụng phân tích tổng hợp dữ liệu ở cấp độ cá nhân từ các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) về điều trị với các thuốc hạ huyết áp.

Các dữ liệu từ 51 thử nghiệm RCT với 358 707 bệnh nhân trong phân tích tổng hợp này được cung cấp bởi nhóm cộng tác của các nhà nghiên cứu về thuốc điều trị huyết áp (BPLTT) nhằm:

– So sánh phương pháp điều trị bằng thuốc hạ áp với giả dược

– So sánh giữa các nhóm thuốc hạ áp

– So sánh giữa liệu pháp điều trị tích cực và kém tích cực hơn.

Dữ liệu được tổng hợp và bệnh nhân được phân loại theo các nhóm tuổi và mức huyết áp ban đầu (mức tăng 10 mmHg từ <120 đến ≥170 mmHg đối với huyết áp tâm thu và từ <70 đến ≥110 mmHg đối với huyết áp tâm trương).

Độ tuổi của những người tham gia phân tích ngẫu nhiên dao động từ 21 đến 105 tuổi (độ tuổi trung vị là 65 tuổi, độ trải từ 59 đến 75 tuổi), với 42 960 (12%) người tham gia <55 tuổi, 128 437 (35,8%) từ 55 đến 64 tuổi, 128 506 (35,8%) ) từ 65 đến 74 tuổi, 54 016 (15,1%) từ 75–84 tuổi và 4 788 (1,3%) ≥85 tuổi.

Kiểm soát huyết áp bằng thuốc cho thấy hiệu quả trên các nhóm tuổi, khả năng giảm nguy cơ tương đối trong phòng ngừa các biến cố tim mạch chính không phụ thuộc vào mức huyết áp tâm thu hoặc tâm trương ban đầu, cho dù huyết áp có thấp hơn mức 120/70 mmHg. Mặc dù có bằng chứng gợi ý rằng mức độ giảm nguy cơ tương đối của các biến cố này sẽ giảm dần khi tuổi tác tăng (p = 0,05 sau khi điều chỉnh), với riêng ở nhóm tuổi già nhất (90 tuổi) độ mạnh thống kê khá hạn chế, mức giảm nguy cơ tuyệt đối không cho thấy xu hướng giảm tương tự và thậm chí còn tăng cao ở các nhóm tuổi lớn hơn. Tác động phân tầng đối với tử vong do mọi nguyên nhân cũng diễn ra theo xu hướng tương tự, không có bằng chứng cho thấy việc điều trị làm tăng tỷ lệ tử vong ở bất kỳ nhóm tuổi nào.

Nghiên cứu chi tiết về tác động phân tầng theo tuổi và huyết áp của các thuốc điều trị tăng huyết áp đã cho thấy các bằng chứng thuyết phục, giúp chứng minh hiệu quả điều trị của các thuốc hạ huyết áp bất kể mức huyết áp tâm thu/tâm trương ban đầu. Các tác giả cũng kết luận rằng điều trị tăng huyết áp với thuốc nên được xem là lựa chọn điều trị quan trọng, bất kể tuổi tác và nên loại bỏ các ngưỡng điều trị liên quan đến tuổi tác trong các hướng dẫn điều trị quốc tế.

Biên dịch: Ngô Thị Kim Hòa, Ds. Huỳnh Yến Thanh

Nguồn:

Kazem Rahimi. “Latest Science: BP reduction provides benefits into old age”. ESC Congress. Ngày cập nhật 27/8/2021. Ngày truy cập 29/8/2021.

<https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-news/latest-science-blood-pressure-reduction-provides-benefits-into-old-age?fbclid=IwAR1qIra6-j2Z-l-zYvuV8jNFMm946IBdvB3PW-999hadehnndJQZR-6k0NQ>

Chia sẻ bài viết