Hiệu quả của Canagliflozin (CANA) đối với nhập viện do suy tim (HHF) bởi giá trị EGFR nền: Phân tích gộp từ thử nghiệm CANVAS và CREDENCE.

Hiệu quả của Canagliflozin (CANA) đối với nhập viện do suy tim (HHF) bởi giá trị EGFR nền: Phân tích gộp từ thử nghiệm CANVAS và CREDENCE.

Tác giả: Mikhail N. Kosiborod et al – “ADA meeting 2021 – Diabetes 2021 Jun; 70(Suppl 1)”

Dịch giả: Nhóm dịch Hippocrates Pharmacy – Hoàng Thị Minh Anh HMU

 

Người bệnh mắc ĐTĐ type 2 có nguy cơ cao về các biến cố tim mạch bao gồm nhập viện do suy tim (HHF), đặc biệt khi chức năng thận suy giảm. Chúng tôi đã kiểm tra tác động của CANA đối với nguy cơ HHF bởi giá trị eGFR nền ở những bệnh nhân ĐTĐ type 2, có nguy cơ cao bệnh tim mạch và/hoặc bệnh thận mạn tính từ thử nghiệm CANVAS và CREDENCE.

Dữ liệu bệnh nhân từ CANVAS (N=10142) và CREDENCE (N = 4401) được gộp chung. Mô hình nguy cơ theo tỉ lệ Cox cho thời gian đến các lần HHF thứ nhất/ thứ hai và mô hình trung bình tỷ lệ dựa trên hàm trung bình tích lũy cho các lần HHF lặp lại được sử dụng để đánh giá các tác động tổng thể cũng như trong các mức độ eGFR nền (<45, 45-60 và > 60mL/min/1.73 m). Mỗi một lần HHF đều được đánh giá độc lập và làm mù.

Trong 14540 người tham gia với eGFR nền theo dõi trung bình 130 tuần, xảy ra 672 lần HHF, 357 (53%) là những lần đơn lẻ. CANA làm giảm thời gian tới lần HHF đầu tiên (HR 0.58, 95% CI 0.48, 0.70; xem bảng) và thời gian tới lần HHF thứ 2 (HR 0.67, 95% CI 0.46, 0.96; quá ít sự kiện để phân tầng bởi eGFR). CANA cũng làm giảm tổng số lần HHF (tỉ trung bình 0.63, 95% CI 0.54, 0.73) và trên cả những phân nhóm eGRF (biến tương tác P=0.51).

Trên những người mắc ĐTĐ type 2 ở chương trình CANVAS và CREDENCE, CANA làm giảm nguy cơ HHF lần đầu và tái phát, lợi ích nhất quán độc lập với giá trị eGFR nền.

 

Chia sẻ bài viết