Hiệu quả thực tế và tính an toàn của Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) ở người lớn tuổi (≥70 tuổi) mắc đái tháo đường type 2 (T2DM): Phân tích nhóm nhỏ của nghiên cứu ATOS

Hiệu quả thực tế và tính an toàn của Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) ở người lớn tuổi (≥70 tuổi) mắc đái tháo đường type 2 (T2DM): Phân tích nhóm nhỏ của nghiên cứu ATOS

Tác giả: Gagik R. Galstyan et al. ADA metting 2021 – Diabetes 2021 Jun; 70(supplement 1)

Biên dịch: Lý Quốc Kiệt

Hiệu đính: Đỗ Thị Biển

 

ATOS là một nghiên cứu quan sát tiến cứu kéo dài 12 tháng ở 18 quốc gia ngoài Hoa Kỳ và Tây Âu. Đối tượng nghiên cứu là bệnh nhân lớn tuổi mắc đái tháo đường (ĐTĐ) type 2 không kiểm soát được (HbA1c >7 – ≤11%) đã sử dụng hơn 1 thuốc kiểm soát đường huyết đường uống và chưa từng sử dụng insulin. Phân tích phân nhóm phụ của nghiên cứu ATOS so sánh độ hiệu quả và an toàn của Gla-300 giữa 2 nhóm: nhóm người cao tuổi (≥70 tuổi, N=514) với nhóm người trẻ và trung niên (<70 tuổi, N=3908). Nhóm ≥ 70 tuổi có thời gian mắc ĐTĐ type 2 dài hơn và có nhiều bệnh mắc kèm hơn nhóm <70 tuổi. Mục tiêu cá thể hoá HbA1C (%) ban đầu:

Mục tiêu  HbA1C  (%) nhóm < 70 tuổi Nhóm ≥70 tuổi
<7 14.6% 6.2%
7- <7,5 72.9% 52,1%
7,5 – <8 9.3% 30,9%
≥8 3.2% 10,7%

 

Tỷ lệ đạt được mục tiêu HbA1C ở nhóm người lớn tuổi cao hơn so với nhóm dưới 70 tuổi: sau 6 tháng (32.3% so với 24.2%) và sau 12 tháng (53.2% so với 43.4%).

Mức giảm HbA1C của 2 nhóm sau 6 tháng và 12 tháng tương tự  nhau: sau 6 tháng (-1.48 với -1.51%) và sau 12 tháng (-1.76 với 1.89%). Thống kê cho thấy tỷ lệ hạ đường huyết rất thấp mặc dù số lượng ở nhóm ≥70 tuổi cao hơn. Gia tăng liều Gla-300 ở các nhóm là tương tự nhau. Tỷ lệ mắc phải bất kì biến cố bất lợi nghiêm trọng cần điều trị cấp cứu trong điều trị khá thấp. Kết quả của phân nhóm này cũng nhất quán với kết quả được quan sát thấy trong phân nhóm <65 tuổi với ≥65 tuổi. Khởi trị với Gla-300 ở người lớn tuổi đem lại hiệu quả trong việc đạt mục tiêu HbA1C cùng với nguy cơ hạ đường huyết thấp ở cả người lớn tuổi và trẻ tuổi mắc bệnh đái tháo đường type 2.

 

Chia sẻ bài viết