Rivaroxaban ở bệnh nhân rung nhĩ và có ghép van hai lá sinh học

Rivaroxaban-benh-rung-nhi-ghep-van-hai-la

Rivaroxaban ở bệnh nhân rung nhĩ và có ghép van hai lá sinh học

Kết quả từ HỘI NGHỊ TIM MẠCH HOA KỲ AHA 2020

 

BỐI CẢNH

Tác dụng của rivaroxaban ở bệnh nhân rung nhĩ và có ghép van hai lá sinh học vẫn chưa rõ ràng.

PHƯƠNG PHÁP

Trong thử nghiệm ngẫu nhiên này, chúng tôi so sánh rivaroxaban (20 mg x 1 lần/ngày) với warfarin đã được hiệu chỉnh liều (tỷ số chuẩn hóa quốc tế mục tiêu (INR), 2,0 đến 3,0) ở bệnh nhân rung nhĩ và có ghép van hai lá sinh học. Kết cục chính của thử nghiệm lâm sàng này bao gồm tử vong, tổng các biến cố tim mạch (đột quỵ, cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua, huyết tắc động mạch, huyết khối van, nhập viện vì suy tim), hoặc chảy máu nặng sau 12 tháng.

Rivaroxaban-benh-rung-nhi-ghep-van-hai-la

KẾT QUẢ

Có tổng cộng 1005 bệnh nhân đã được ghi nhận tại 49 địa điểm ở Brazil. Kết cục chính xuất hiện sau thời gian trung bình là 347,5 ngày ở nhóm rivaroxaban và 340,1 ngày ở nhóm warfarin (sự khác biệt được tính theo thời gian sống thêm trung bình giới hạn, 7,4 ngày; khoảng tin cậy 95% [CI], -1,4 đến 16,3; P<0,001 cho sự không thấp kém).

  • Tử vong do nguyên nhân tim mạch hoặc biến cố huyết khối tắc mạch xảy ra ở 17 bệnh nhân (3,4%) nhóm rivaroxaban và ở 26 bệnh nhân (5,1%) nhóm warfarin (tỷ số rủi ro, 0,65;  95% CI, 0,35-1,20).
  • Tỷ lệ đột quỵ là 0,6% ở nhóm rivaroxaban và 2,4% ở nhóm warfarin (tỷ số rủi ro, 0,25; 95% CI, 0,07 đến 0,88).
  • Chảy máu nặng xảy ra ở 7 bệnh nhân (1,4%) nhóm rivaroxaban và ở 13 bệnh nhân (2,6%) nhóm warfarin (tỷ số rủi ro, 0,54; 95% CI, 0,21-1,35).
  • Tần suất của các tác dụng phụ nghiêm trọng khác là tương tự ở hai nhóm.

KẾT LUẬN

Ở những bệnh nhân bị rung nhĩ và có ghép van hai lá sinh học, rivaroxaban không thua kém warfarin về thời gian trung bình cho đến khi xuất hiện các kết cục chính bao gồm tử vong, tổng các biến cố tim mạch hoặc chảy máu nặng ở tháng thứ 12.

 

Biên dịch

Nguyễn Thanh Huyền

Tài liệu tham khảo

Rivaroxaban in Patients with Atrial Fibrillation and a Bioprosthetic Mitral Valve. November 14, 2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2029603. Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029603

Chia sẻ bài viết