Phương pháp mới bảo quản gan giúp giảm nguy cơ biến chứng hẹp đường mật sau cấy ghép

Phương pháp mới bảo quản gan giúp giảm nguy cơ biến chứng hẹp đường mật sau cấy ghép

Biên dịch: DS. Nguyễn Việt Anh

Hiệu đính: DS. Lâm Trịnh Diễm Ngọc

 

Tổng quan

Ghép gan lấy từ người hiến tặng đã chết ngừng tuần hoàn liên quan đến việc tăng nguy cơ hẹp đường mật nonanastomotic (nonanastomotic biliary strictures). Phương pháp bảo quản gan bằng cách dùng (Hypothermic oxygenated machine perfusion (HOPE)) được cho là có thể giảm tỉ lệ biến chứng mật, nhưng dữ liệu từ các nghiên cứu tiền cứu có đối chứng còn giới hạn.

Rianne vanRijn, Ivo J. Schurink,  Yvonne de Vries, Aad P. van den Berg, và các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu nhằm so sánh phương pháp HOPE với phương pháp bảo quản lạnh tĩnh trong ghép gan.

Phương pháp

 Trong nghiên cứu đa trung tâm, có đối chứng này, bệnh nhân được chỉ định ngẫu nhiên ghép gan của người cho sau khi chết ngừng tuần hoàn được bảo quản bằng phương pháp HOPE (nhóm thử) hoặc sau khi chỉ trữ lạnh tĩnh thông thường (nhóm chứng).

Tiêu chí đánh giá là tỉ lệ hẹp đường mật nonanastomotic trong vòng 6 tháng sau ghép gan.

Các tiêu chí phụ bao gồm những biến chứng liên quan đến ghép và biến chứng chung khác.

Kết quả

Nghiên cứu có tất cả 160 bệnh nhân tham gia, trong đó 78 bệnh nhân nhận gan được bảo quản bằng máy truyền dịch và 78 bệnh nhân nhận gan chỉ sau khi trữ lạnh tĩnh (4 bệnh nhân đã không nhận gan trong nghiên cứu này)

  • Hẹp đường mật nonanastomotic xảy ra ở 6% số bệnh nhân nhóm thử và 18% số bệnh nhân nhóm chứng. (Tỉ lệ nguy cơ 0.36, 95% khoảng tin cậy CI,014 đến 0.94, P=0.03).
  • Hội xảyra ở 12% số bệnh nhân nhóm thử và 27% số bệnh nhân nhóm chứng (tỉ lệ nguy cơ 0.43, 95%CI, 0.2 đến 0.91).
  • Rối ở 26% số bệnh nhân nhóm thử và 40% số bệnh nhân nhóm chứng (tỉ lệ nguy cơ, 0.61, 95% CI, 0.39 đến 0.96).
  • Tổng số lần điều trị cho tình trạng hẹp đường mật nonanastomotic ở nhóm thử thấp hơn 4 lần so với nhóm đối chứng.
  • Tỉ lệ các tác dụng phụ là giống nhau ở 2 nhóm.

Kết luận

Phương pháp bảo quản gan bằng máy truyền dịch cung cấp máu oxy hóa ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể (HOPE) giúp GIẢM hẹp đường mật nonanastomotic sau khi ghép gan được nhận từ người đã chết ngừng tuần hoàn thấp hơn phương pháp dự trữ lạnh tĩnh thông thường.

 

TLTK

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031532

Hình đại diện từ: https://www.hope-liver.com/

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết