Dapagliflozin cải thiện tức thời quá trình trao đổi oxy qua vỏ thận ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) loại 1 và albumin niệu.

dapagliflozin-than-oxy

Dapagliflozin cải thiện tức thời quá trình trao đổi oxy qua vỏ thận ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) loại 1 và albumin niệu.

Tác giả: Jens Christian Laursen et al.

‘ADA meeting 2021 – Diabetes 2021 Jun; 70 (Suppl 1)’

Dịch giả: Vo Duy Son

Mục tiêu: Những chất ức chế sodium-glucose cotransporter 2 hạn chế sự tiến triển bệnh thận của những bệnh nhân ĐTĐ. Có thể khả năng làm giảm tải khối lượng làm việc của ống lượn gần của những chất ức chế này đã dẫn đến kết quả cải thiện quá trình trao đổi oxy của thận ở bệnh nhân. Chúng tôi quyết định kiểm tra giả thuyết này trên những bệnh nhân ĐTĐ loại 1 và albumin niệu.

 

Thiết kế thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp mù đôi (double-blinded), thiết kế bắt chéo (crossover), trong đó các bệnh nhân được sắp xếp ngẫu nhiên vào 2 nhóm để lần lượt sử dụng 50mg dapagliflozin hoặc thuốc giả dược với khoảng thời gian cách nhau 2 tuần làm sạch thuốc (wash out period). Chụp cộng hưởng từ (MRI) được sử dụng để kiểm tra mức độ trao đổi oxy qua mô thận (R2*), tưới máu thận (đánh dấu vòng quay động mạch) và lưu lượng động mạch thận (pha tương phản hình ảnh) tại đường cơ sở đến 3 giờ, đến 6 giờ kể từ khi dùng thuốc. Những hệ quả phát sinh bao gồm nhạy cảm với thụ thể áp lực, bão hòa oxy máu ngoại vi, và mức độ hấp thụ oxy của ty thể tế bào đơn nhân trong máu ngoại vi, được đo đạc tại đường cơ sở và 12h sau khi dùng thuốc.

 

Kết quả: Chúng tôi bao gồm 15 cá nhân (33% nữ) với độ tuổi trung bình 58±14, trung vị [Q1;Q3] tỉ lệ albumin/creatinine niệu vào khoảng 46 [21;58] mg/g và eGFR vào khoảng 73±32 ml/phút/1.73m2. Độ dao động trung bình (mean changes ±SE) ở vỏ thận R2* từ đường cơ sở đến 6 giờ của bệnh nhân kể từ khi dùng dapagliflozin là -1.3±0.7 s-1 và đối với bệnh nhân dùng giả dược là +1.4±0.7 s-1, tổng cộng khác nhau -2.6  s-1 (95% Cl, -4.5 đến -0.7, p=0.001). Không có sự khác nhau giữa 2 loại thuốc trong kết quả MRI, các thông số sinh lý, hoặc các kết quả phát sinh khác.

 

Kết luận: Dapagliflozin cải thiện R2* ở vỏ thận mà không thay đổi độ tưới máu và lưu lượng máu thận. Điều này gợi ý sự cải thiện trao đổi oxy ở vỏ thận nhờ vào việc giảm tải vận chuyển ở các ống lượn gần.

Chia sẻ bài viết