Kết hợp Baricitinib và Remdesivir trong điều trị COVID – 19 ở người trưởng thành

Kết hợp Baricitinib và Remdesivir trong điều trị COVID – 19 ở người trưởng thành

Bối cảnh nghiên cứu

Corona virus 2019 (COVID-19) gây hội chứng suy hô hấp cấp, tiến triển nặng có liên quan đến rối loạn hệ thống viêm. Baricitinib và Remdesivir được coi là những thuốc tiềm năng trong điều trị Covid 19 và đang trong quá trình thử nghiệm rộng rãi, tuy nhiên, hiệu quả của việc điều trị kết hợp giữa Baricitinib – một chất ức chế Janus kinase, với Remdesivir còn chưa rõ ràng.

Phương pháp nghiên cứu

 • Nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược để đánh giá hiệu quả phối hợp của baricitinib và remdesivir.
 • Đối tượng nghiên cứu: người trưởng thành nhập viện vì COVID – 19.
 • Tất cả bệnh nhân được dùng remdesivir (≤10 ngày) và baricitinib (≤14 ngày) hoặc giả dược (đối chứng).
 • Tiêu chí đánh giá hiệu quả chính: thời gian phục hồi.
 • Tiêu chí đánh giá hiệu quả phụ: tình trạng lâm sàng ở ngày thứ 15.

Kết quả

Có tổng cộng 1033 bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên

 • 515 bệnh nhân được chỉ định điều trị Baricitinib phối hợp Remdesivir;
 • 518 bệnh nhân thuộc nhóm chứng, sử dụng Remdesivir và giả dược.

Thời gian hồi phục (tính theo giá trị trung vị):

 • nhóm sử dụng Baricitinib kết hợp Remdesivir: 7 ngày (95% CI, 6-8),
 • nhóm sử dụng Remdesivir và giả dược: 8 ngày (95% CI, 7-9),
 • Tỷ số tỉ suất hồi phục giữa nhóm điều trị và nhóm đối chứng: 1.16; 95% CI: 1.01-1.32; P=0.03.

Tỷ lệ cải thiện tình trạng lâm sàng đánh giá vào ngày 15 của nhóm điều trị  cao hơn nhóm đối chứng 30% (OR, 1,3; 95% CI, 1,0-1,6).

Thời gian hồi phục ở bệnh nhân được thở oxy lưu lượng cao hoặc thở máy không xâm lấn lúc nhập viện:

 • Nhóm điều trị phối hợp: 10 ngày
 • Nhóm chứng: 18 ngày
 • Tỷ số tỉ suất hồi phục 1,51; 95% CI, 1,10-2,08.

Tỷ lệ tử vong trong 28 ngày:

 • Nhóm điều trị phối hợp: 5,1%
 • Nhóm chứng: 7,8%
 • Tỷ lệ nguy cơ tử vong, 0,65; 95% CI, 0,39-1,09.

Các tác dụng phụ nghiêm trọng khác:  nhóm điều trị phối hợp xảy ra ít hơn so với nhóm chứng (16,0% so với 21,0%; chênh lệch, −5,0%; 95% CI, −9,8 đến −0,3; P = 0,03), các ca nhiễm mới (5,9% so với 11,2%; chênh lệch, −5,3%; 95% CI, −8,7 đến −1,9; P = 0,003).

Kết luận

Baricitinib kết hợp với Remdesivir vượt trội hơn so với việc sử dụng Remdesivir trong việc giảm thời gian hồi phục và cải thiện nhanh tình trạng lâm sàng ở những bệnh nhân bị Covid-19, nhất là đối với những bệnh nhân thở oxy lưu lượng cao hoặc thở máy không xâm nhập. Bên cạnh đó, sự kết hợp này xảy ra ít tác dụng phụ nghiêm trọng hơn so với chỉ sử dụng Remdesivir.

 

Biên dịch: Đỗ Thị Biển

Hiệu đính: DS. Nguyễn Cao Quỳnh Anh

 

Tài liệu tham khảo

Andre C. Kalil, M.D., M.P.H., Thomas F. Patterson, et al (2020). Baricitinib plus Remdesivir for Hospitalized Adults with Covid-19. New England Journal of Medicine. doi:10.1056/nejmoa2031994

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031994?query=featured_home&fbclid=IwAR0eKwESgsa7-lZfmqxnYRvVmYB_eys2PKtSVBFpcG0a1SSa5Ej5yJAWpA0

 

image: freepik.com

Chia sẻ bài viết